Förpackat vatten

Det finns fyra typer av förpackat vatten. För naturligt mineralvatten och källvatten finns särskilda regler för att de ska få säljas som naturligt mineralvatten respektive källvatten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Alla anläggningar för förpackat vatten ska registreras hos den kommunala kontrollmyndigheten. 
 

Naturligt mineralvatten och källvatten

Naturligt mineralvatten och källvatten är föreskrivna beteckningar. Det innebär att man måste följa speciella regler för att få sälja produkterna under beteckningarna ”naturligt mineralvatten” eller ”källvatten”. Det finns regler om råvattnet, beredningen, slutproduktens kvalitet, märkning, saluhållande med mera. Det finns en länk till Livsmedelsverkets föreskrifter längre ner på sidan.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

En avgörande skillnad mellan naturligt mineralvatten och källvatten är att naturligt mineralvatten som utvinns i Sverige måste godkännas av Livsmedelsverket, vilket inte behövs för källvatten. Svenska listan är en förteckning över de svenska naturliga mineralvatten som uppfyller kraven för att få säljas med beteckningen ”naturligt mineralvatten”.

Förteckning över naturligt mineralvatten som är godkända av Livsmedelsverket (svenska listan)

EU-godkända naturliga mineralvatten (National mineral waters recognized by the member states of the EU).
 

Förpackat dricksvatten

Förpackat dricksvatten tillhandahålls i konsumentförpackningar med syfte att erbjuda ett alternativ, i de flesta fall tillfälligt, till ett tillhandahållande av dricksvatten via ledningsnät eller tankar. Att utan extra kostnad förse konsumenterna med förpackat dricksvatten kan vara ett sätt för dricksvattenproducenten, t.ex. kommunen, att hantera en allvarlig störning i den ordinarie dricksvattenförsörjningen.

Det finns specifika kvalitetskrav i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten för det dricksvatten som ska förpackas. Förpackat dricksvatten får inte innehålla aromer till skillnad från bordsvatten. Den enda viktiga skillnaden mellan förpackat dricksvatten och kranvatten är sättet på vilket det distribueras till konsumenterna, nämligen via konsumentförpackningar eller ledningsnät.
 

Bordsvatten

I Sverige är det vanligt att tillsätta oorganiska salter och/eller aromer till bordsvatten. Tillsättning av aromer, livsmedelstillsatser och andra ämnen ska följa de krav som finns i EU-förordningar och Livsmedelsverkets föreskrifter. Produktionen av bordsvatten ska också uppfylla övriga relevanta krav i livsmedelslagstiftningen och ska inte släppas ut på marknaden om det är skadligt för hälsan.

Det dricksvatten som används för att producera bordsvatten ska uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, medan slutprodukten inte behöver det. Det är tillåtet att använda kommunalt dricksvatten eller naturligt mineralvatten som ingrediens i ett bordsvatten.

Mer information

Läs mer om:

Dricksvattenproduktion
Föreskrifter om dricksvatten
Dricksvattenkvalitet, egen brunn
Råd om egen brunn
Testa dricksvattnet från egen brunn
Kokning av dricksvatten
Klimatanpassning – dricksvattenförsörjning
 

Källa:

Livsmedelsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar