Föreskrifter om dricksvatten

För att säkerställa att dricksvattnet har bra kvalitet finns föreskrifter som dricksvattenproducenter och tillhandahållare måste följa. I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedningen och hur distributionsanläggningen ska underhållas och skötas samt kvalitetskrav i form av gränsvärden för det dricksvatten som lämnar vattenverket (utgående dricksvatten) och som senare tappas ur kranen hos konsumenterna.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

EU-direktiv om minikrav på dricksvattenkvalitet

EU:s medlemsländer har enats om ett direktiv som innehåller minimikrav på dricksvattenkvaliteten (98/83/EG). Detta innebär att länderna måste följa de krav som direktivet ställer men får ha egna, strängare nationella krav.
 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Sverige har införlivat EU-direktivet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Länkar till föreskrifterna finns längst ned på denna sida.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland annat krav på:

  • beredning och distribution
  • förebyggande arbete
  • provtagnings- och analysfrekvens
  • åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
  • information
  • kvalitetskrav i form av gränsvärden

Material i kontakt med dricksvatten
I dricksvattenföreskrifterna finns krav på att dricksvattnet inte får innehålla material från installationer som används vid beredning eller distribution av dricksvatten. Mer information om krav på material som används i kontakt med dricksvatten finns på Boverkets webbplats. Länk till webbplatsen finns längst ned på sidan.
 

Gäller inte småskalig dricksvattenproduktion

Reglerna i dricksvattenföreskrifterna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än tio kubikmeter vatten per dag eller försörjer färre än 50 personer.  Men levereras dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.

Information om enskild vattenförsörjning och vattenanläggningar som inte omfattas av dricksvattenföreskrifterna finns hittar du på sidorna om Egen brunn.
 

Föreskrifter om åtgärder mot sabotage och skadegörelse

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar innehåller krav på åtgärder för att:

  • förebygga skadeverkningar
  • upptäcka sabotage, och
  • avhjälpa skadeverkningar.

Föreskrifterna omfattar allmänna vattenverk som försörjer fler än 2 000 personer med dricksvatten. Länk till föreskrifterna finns längst ned på sidan.
 

Vägledningar om dricksvatten

Som stöd för tillämpning av dricksvattenföreskrifterna har Livsmedelsverket tagit fram vägledningar som innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när man bedömer och tillämpar lagstiftningen som anges i dricksvattenföreskrifterna. Vägledningarna är inte rättsligt bindande.

Läs mer om:

Dricksvattenproduktion
Dricksvattenkvalitet, egen brunn
Råd om egen brunn
Testa dricksvattnet från egen brunn
Förpackat vatten
Kokning av dricksvatten
Klimatanpassning – dricksvattenförsörjning
 

Källa:

Livsmedelsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar