Produktsäkerhetslagen

Enligt produktsäkerhetslagen ska alla varor och tjänster som säljs till konsumenter av företag vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster säljs innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om produktsäkerhetslagen

Säker vara

Alla varor och tjänster som säljs ska vara säkra. Enligt lagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte ger någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsinformation

Företag ska lämna säkerhetsinformation som gör att konsumenter kan bedöma riskerna med varan eller tjänsten. Om riskerna är uppenbara behöver företaget inte lämna information.

Varningsinformation

Ett företag som har sålt en farlig vara eller en farlig tjänst ska så fort som möjligt informera konsumenten om skaderisken och hur han eller hon ska kunna undvika skador. Informationen ska ges så att konsumenten får kännedom om riskerna. Det kan till exempel vara genom marknadsföring eller genom ett direkt meddelande.

Återkallelse

En tillverkare som har sålt en farlig vara ska återkalla varan från butiker och andra återförsäljare om det krävs för att förebygga skador. Om det inte är tillräckligt ska tillverkaren även återkalla varan från konsumenter som har köpt den. Tillverkaren har tre alternativ vid en återkallelse av en vara.

  • rättelse – att avhjälpa felet som ger en skaderisk, till exempel genom att reparera varan.
  • utbyte – ta tillbaka varan och ge konsumenten en ny, felfri vara.
  • återgång – ta tillbaka varan och ge konsumenten ersättning.

Tillsyn

Konsumentverket är ansvarig tillsynsmyndighet för produktsäkerhetslagen. Företag måste underrätta Konsumentverket när de får kännedom om att en vara eller tjänst, som man säljer eller har sålt, är farlig. Företag är också skyldiga att samarbeta med varandra och med tillsynsmyndigheter.

Förelägganden och förbud

Som tillsynsmyndighet får Konsumentverket meddela förelägganden eller förbud som behövs för att företagen ska följa lagen.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

 

Lämna en kommentar