10. Tillstånd, försäljningskrav

Tillstånd

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Arbetsuppgifter avsnitt 10

Beskriv vilka tillstånd som du måste skaffa innan du börjar din verksamhet. Vad är kostnaden för att få sätta upp en fasadskylt i din kommun?

Tillstånd
 

CE-märkning

Beskriv om du kommer att behöva CE-märka någon produkt. Om så är fallet, hur kommer du att gå tillväga?

CE – märkning
 

Vidare till: 10. Introduktion och 10. Kunskapstest
  

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar