10. Tillstånd, försäljningskrav – introduktion

Inom vissa branscher är det inte så enkelt att bara starta upp. För en del verksamheter krävs tillstånd av olika berörda myndigheter. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För ett stort antal produkter gäller att de måste vara försedda med CE- märkning för att få marknadsföras och säljas inom EU eller EES-området (EES = Norge, Island och Lichtenstein).
 

Tillstånd

Verksamheter som livsmedelshantering, miljöfarlig verksamhet, yrkesmässig trafik och bevakning är exempel på där det krävs tillstånd. Alla lokaler där verksamhet bedrivs måste vara godkända för sitt ändamål. Om företaget ska sätta upp en skylt, t.ex. företagsnamnet, krävs också tillstånd.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Något som många inte tänker på är att om företaget ska använda musik i sin verksamhet krävs att man söker tillstånd och skaffar licenser från SAMI och STIM.
 

CE-märkning

Även om du inte planerar att sälja din produkt utanför Sverige måste den vara CE-märkt om den tillhör de produktgrupper som innefattas av märkningstvånget.

Det är tillverkaren som är ansvarig för att en produkt som skall säljas inom EU eller EES är CE-märkt om tillverkaren finns inom dessa områden. Om produkten tillverkas utanför EU/EES, är det importören som övertar märkningsansvaret.

Kraven för att få applicera CE-märket på produkten varierar mellan olika produktgrupper. Det gemensamma är att tillverkaren eller importören är skyldig att kunna visa att produkten uppfyller de krav som ställs, det vill säga att det skall finnas en undertecknad försäkran om överensstämmelse. I vissa fall krävs att delar av eller vissa funktioner hos produkten kontrolleras av ett ”anmält organ” (Notified Body) för att få ett godkännande. Detta gäller till exempel fritidsbåtar, maskiner med rörliga delar, produkter med elektromagnetisk strålning, tekniska produkter inom medicin, tryckkärl med flera.
 

Vidare till: 10. Arbetsuppgifter och 10. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar