2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap – introd.

Vem är du och vilken erfarenhet har du inom området där du tänker driva din verksamhet? Har du arbetat i branschen eller bedrivit hobbyverksamhet inom området? Vilka teoretiska kunskaper har du, d.v.s. vilka utbildningar och kurser har du genomgått? Har du ett nätverk av personer som kan hjälpa dig i starten och även därefter? Har du några personliga kontakter inom den bransch där du tänker vara verksam? Ska du driva företaget tillsammans med någon annan?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Detta är exempel på frågor som du (ni om flera) måste besvara i affärsplanen. 
 

Bakgrund

Normalt beskriver man under denna rubrik företagets historiska bakgrund och nuläge. Viktiga delar är information om grundarna, hur produkter/tjänster utvecklats, den ekonomiska utvecklingen, kort om marknadens utveckling och problem som funnits. 

Eftersom denna historiska information inte finns då ett nytt företag startas är det du som person som är viktig. Om du t.ex. ska söka lån på en bank eller ansöka om bidrag till ”Start av Näringsverksamhet” vill ju den person som läser din affärsplan veta vem du är och bilda sig en uppfattning om hur väl de tror att du ska lyckas med ditt företag. Har du den drivkraft som krävs?

Kanske övertar (köper) du en befintlig verksamhet. Då gäller det att både beskriva det företagets historia och nuläge tillsammans med dina egna erfarenheter. 

Många startar ett företag under ett franchiseavtal. Även om du är ensam ägare till företaget innebär ett sådant avtal många gånger långtgående krav från franchisegivaren. Det gäller att beskriv hur detta avtal påverkar företaget.
 

Delägarskap

Ska du starta företaget tillsammans med någon partner? Ni kanske ska bilda ett handelsbolag eller ett aktiebolag tillsammans. Är det ett aktiebolag är det viktigt att veta vilka aktieägarna är och deras respektive andel.

Du kanske går in som delägare i ett redan befintligt företag. Om du går in som delägare, kommer tidigare ägare att vara aktiva eller drar de sig tillbaka men behåller en aktiepost? 

I affärsplanen är det lämpligt att du/ni beskriver hur ägandeförhållandet ser ut samt var och ens uppgift i företaget.

 

Vidare till: 2. Arbetsuppgifter och 2. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

 

Lämna en kommentar