2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap

Beskriv din personliga bakgrund
 
För dig som startar ett företag är det dina erfarenheter som ska beskrivas.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Arbetsuppgifter avsnitt 2

  • Har du erfarenhet inom det område där du ska bedriva verksamheten?
  • Vilken yrkesmässig bakgrund har du skaffat dig?
  • Vilka utbildningar har du genomgått?

Här beskriver du även om du skaffat dig nyttig erfarenhet från föreningslivet, det militära, politiken mm.

Hur är din situation just nu? Är du anställd och tänker sluta för att bli företagare, är du studerande eller arbetssökande?

Beskriv vilka personer som du redan idag kan använda dig av för att få hjälp i din företagsstart. Kanske känner du redan personer inom din blivande bransch genom att du tidigare varit verksam där.
 
Bakgrund
 

Beskriv företaget du köper eller blir delägare i

Köper eller övertar du en befintlig verksamhet ska du berätta om det företagets historia och nuläge. 

Varför vill ägaren sälja? Vill han dra sig tillbaka? Har företaget ekonomiska svårigheter? Är lönsamheten dålig? Detta är exempel på frågor som ska besvaras.

Det gäller alltså att både beskriva det företagets historia och nuläge tillsammans med dina egna erfarenheter. 

Bakgrund
 

Startar du ett företag tillsammans med andra, beskriv detta delägarskap
 
I affärsplanen är det lämpligt att du/ni beskriver hur ägandeförhållandet ser ut samt var och ens uppgift i företaget. Är det ett aktiebolag gäller det att tala om vilket aktieinnehav varje person har. Finns det planer på att låta andra personer gå in som delägare under den närmaste framtiden? Även här gäller det att beskriva vars och ens bakgrund, erfarenhet, yrkeskunskap mm.

Glöm inte att skriva ett kompanjonavtal eller aktieägaravtal innan ni börjar driva verksamheten. 
 
Delägare
 

Vidare till: 2. Introduktion och 2. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar