8. Marknadsföring och försäljning

Beskriv hur du tänker marknadsföra din produkt eller tjänst. Gör en marknadsföringsplan. Planera dina marknadsföringsinsatser under det första året. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Arbetsuppgifter avsnitt 8

Genom att skriva en marknadsplan tvingas du till att analysera de fakta du har, och inser då också lättare vilken information du saknar. Utifrån din/företagets kunskap, resurser, idéer m.m. utformas marknadsplanen. Den innehåller mycket, bland annat på vilket sätt du skall nå dina kunder på både kort och lång sikt. En väl gjord marknadsplan visar också på de marknadsmöjligheter som företaget har.

För att underlätta marknadsföringsarbetet är det viktigt att kunna indela sina kunder i olika grupper (segment).

Inse att alla dina kunder har olika behov. Det du ska göra är att gruppera dessa så att varje grupp (segment) är så homogen som möjligt vad avser behoven. När du gör detta ska du tänka på följande:

  • Segmentet ska vara tillräckligt stort för att vara lönsamt.
     
  • Segmentet ska vara mätbart. (Gå att kvantifiera, t.ex. antal fritidshusägare.)
     
  • Segmentet ska vara tillgängligt. (Kunna effektivt nås med marknadsföring och reklam.) 

Marknadsföring och försäljning

Starta Marknadsföring

och/eller

Marknadsföring
 

På vilket sätt tänker du göra reklam?
 
För ett litet företag, ett nystartat företag, är ekonomin begränsad och det gäller att vara noga med vilket medieval som görs. En reklamkampanj i ”fel” media är helt enkelt bortkastade pengar.

Eftersom pengarna hos de flesta företag är begränsade är det nästan alltid på det viset att få har råd att planera och genomföra en reklamkampanj på det sätt som man helst skulle velat. Det som gäller är dock att få ut mesta möjliga effekt av de reklam- och marknadsföringspengar som satsas.

Vilka reklaminsatser tänker du göra under företagets första år?

Starta  Reklam

och/eller

Reklam
 

Beskriv hur du kommer att sälja din produkt eller tjänst

Naturligtvis är det ett måste för ett företag att kunna sälja sin produkt eller tjänst. Sättet att sälja på är många. Personlig försäljning, telefonförsäljning, i butik, på mässor, via Internet, via direktmarknadsföring, som agent, ja listan kan göras längre. I många fall är det en kombination av flera försäljningssätt.

När du startar upp ditt företag är personlig försäljning helt nödvändigt. På sikt kan det kombineras med andra försäljningsvarianter. Vid försäljning mellan företag är det i princip alltid nödvändigt med personliga kontakter. I alla fall då ett samarbete startas upp. 

Om du säljer mot slutkonsumenter kan marknadsföring och reklam vara det som drar konsumenten till butiken. Men i butiken sker sedan en personlig försäljning i högre eller lägre grad.

Starta Försäljning

och/eller

Försäljning
 

Vidare till: 8. Introduktion och 8. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar