8. Marknadsföring och försäljning – introduktion

När du startar ett företag måste du tala om för dina tilltänkta kunder att du är igång och att du har den "bästa produkten eller tjänsten". Den som inte "syns och hörs" får heller inte några kunder. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Målet med marknadsföring är för de flesta företag att skapa tillväxt eller åtminstone hålla sig kvar på marknaden. Att finna fler kunder som köper av företaget samtidigt som tidigare kunder behålls. 

Som nystartat företag är det naturligtvis tillväxt som gäller och för att vara så effektiv som möjligt krävs en plan, en marknadsföringsplan, där kunskap och idéer samverkar med strategi och taktik. 
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Marknadsföring

För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det du gör för att finna dina kunder och behålla dem medan reklam är ett av verktygen för att visa att du finns till och har något att erbjuda. 

När du startar ett företag får du vara beredd på att marknadsföringen av företaget kommer att ta en stor del av din tid i början. Du ska marknadsföra dig mot dina kunder så att de vet att du finns till, mot dina leverantörer för att få bra leveransvillkor.

Det finns fyra olika delar i marknadsföringsprocessen:

 1. Skaffa information och bygga upp en kunskap om marknaden och dess olika delar, genom t.ex. marknadsundersökningar.
   
 2. Analysera informationen, göra en marknadsplan och utifrån den välja strategi.
   
 3. Bestämma olika marknadsföringsinsatser, utforma handlingsplaner, t.ex. reklamkampanjer.
   
 4. Följa upp marknadsföringsinsatserna, analysera resultaten och öka på företagets kunskapen om marknaden, t.ex. utöka informationen i kundregistret. 

Denna marknadsföringsprocess fortgår ständigt där de olika delarna integrerar i varandra. Genom att föra samman informationen i en marknadsplan skapas en struktur som är lätt att följa.

Ett företags reklam har många viktiga uppgifter. Några av de främsta är

 • Hitta nya kunder som attraheras av budskapet och köper.
   
 • Ge information om företagets produkter eller tjänster.
   
 • Stödja försäljningen genom att ge kunder bakgrundsinformation och på det sättet underlätta vid den första kundkontakten.
   
 • Skapa en positiv attityd (reaktioner) till företaget och dess produkter och tjänster.

Vi kan också bryta ned reklamens uppgift i tre delmål 

 • kunskap om företaget och dess produkter
 • handling, fler köper företagets produkter 
 • attityd, skapa en positiv image kring företaget och dess produkter

Dessa mål går att göra mätbara vilket är en förutsättning för att företaget ska kunna veta vilken effekt ett visst reklambudskap haft.
 

Försäljning

De flesta av oss har lite olika uppfattningar om vad som ska räknas till försäljning. För somliga är det alla aktiviteter i ett företag som innebär en kundkontakt, eftersom de menar att varje handling som utförs mot kunden skapar positiva eller negativa signaler. För andra är det själva ”ordertagandet” som är försäljning medan allt annat mer är att betrakta som marknadsföring.

Det är viktigt att förstå att alla handlingar i ett företag samverkar för att en försäljning ska ske. Dålig service, leveransförseningar etc. kan minska försäljningen av en produkt, trots att själva produkten uppfyller eller överträffar kundens behov och krav.  
 

Vidare till: 8. Arbetsuppgifter och 8. Kunskapstest
  

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar