9. Bygga nätverk

Ditt nuvarande personliga nätverk

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Arbetsuppgifter avsnitt 9

Beskriv ditt nuvarande personliga nätverk. Kanske har du en släkting som är företagare och kan ge dig råd, en granne som arbetar på bank, en bekant som är revisor etc. Du kommer säkert att upptäcka att du känner en hel del personer som kan hjälpa dig på olika sätt. Du kommer också att upptäcka att du saknar kontakter inom vissa nyckelområden som är viktiga för just ditt företag. Ta även med dessa ”luckor” i din beskrivning och ge förslag på hur du ska göra för att hitta lämpliga personer.

Nätverk
 

Affärsnätverk

Gör en beskrivning över vilka affärsnätverk som företaget bör vara med i. Börja med de affärsnätverk som finns ”nära” ditt företag, till exempel en lokal handelsförening, företagarförening, cityförening. Fortsätt sedan med andra affärsnätverk.

Förutom det personliga nätverket finns det affärsnätverk som är bildade eller kan bildas kring:

  • Andra företag eller företagskonstellationer.
     
  • Branschorganisationer. Företag inom samma bransch som samverkar i frågor som är viktiga för branschens utveckling.
     
  • Intresseorganisationer. Organisationer utvecklade kring en intresse- gemenskap. Exempel på detta är arbetsgivar-, arbetstagar- och små- företagarorganisationer.
     
  • Rådgivare. Vanligtvis personer som lyfts in i företagets styrelse eller agerar som mentorer till företaget eller till en personlig individ i företaget. Konsulter som företaget använder mer än bara tillfälligt ingår i nätverket t.ex. en revisor.

Nätverk

 
Vidare till: 9. Introduktion och 9. Kunskapstest 

  

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar