9. Bygga nätverk – introduktion

Ett affärsnätverk som är till gagn för företaget uppstår inte av sig själv. Det gäller att planera sitt affärsnätverk och bygga upp det med person- liga kontakter. För företaget gäller det även att ingå i redan etablerade nätverk som t.ex. en handelsförening.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Affärsnätverk

Alla har ett personligt nätverk. Personer som man kan fråga om råd, personer man hjälper på olika sätt. Några av dessa kan säkert hjälpa dig då du startar upp en näringsverksamhet. Förutom detta personliga nätverk finns det andra nätverk som du och ditt företag kan deltaga i. 

Kunskap är makt och kunskap erhålls genom deltagande i olika typer av affärs- nätverk. Att aktivt deltaga i affärsnätverk är en konkurrensfördel. 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Följande effekter kan uppnås om man bildar nätverk med andra företag:

 • Kunskaps och erfarenhetsutbyte.
   
 • Samverkan med andra företag i t.ex. en region ökar företagens överlevnadsförmåga.
   
 • Resurser kan delas, utbildningar kan genomföras tillsammans etc. 
   
 • Ett nätverket får lättare gehör för sin uppfattning än det enskilda företaget. 
   
 • Genom nätverk utveckla imaginära/virtuella företag.

Det vanligaste är att nätverk är lokalt eller regionalt förankrade. Ett nätverk kan t.ex. bestå av företag som hyr lokaler i ett så kallat företagshotell. Även om företagen arbetar inom helt skilda områden finns det alltid mycket kunskap att hämta av varandra. 

Företag som är relativt nystartade har en stor fördel om de har personer i sin närhet med erfarenhet, kunskap och upparbetade kontakter. För en nybliven företagare kan det vara bra att knyta till sig en mentor. En mentor är en person som man i förtroende kan diskutera både idéer, problem och sin egen personliga roll med. Om det är möjligt så försök att få en erfaren företagsledare från orten som mentor.
 

Vidare till: 9. Arbetsuppgifter och 9. Kunskapstest 

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar