9. Bygga nätverk – introduktion

Ett affärsnätverk som är till gagn för företaget uppstår inte av sig själv. Det gäller att planera sitt affärsnätverk och bygga upp det med person- liga kontakter. För företaget gäller det även att ingå i redan etablerade nätverk som t.ex. en handelsförening.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Affärsnätverk

Alla har ett personligt nätverk. Personer som man kan fråga om råd, personer man hjälper på olika sätt. Några av dessa kan säkert hjälpa dig då du startar upp en näringsverksamhet. Förutom detta personliga nätverk finns det andra nätverk som du och ditt företag kan deltaga i. 

Kunskap är makt och kunskap erhålls genom deltagande i olika typer av affärs- nätverk. Att aktivt deltaga i affärsnätverk är en konkurrensfördel. 

Följande effekter kan uppnås om man bildar nätverk med andra företag:

 • Kunskaps och erfarenhetsutbyte.
   
 • Samverkan med andra företag i t.ex. en region ökar företagens överlevnadsförmåga.
   
 • Resurser kan delas, utbildningar kan genomföras tillsammans etc. 
   
 • Ett nätverket får lättare gehör för sin uppfattning än det enskilda företaget. 
   
 • Genom nätverk utveckla imaginära/virtuella företag.

Det vanligaste är att nätverk är lokalt eller regionalt förankrade. Ett nätverk kan t.ex. bestå av företag som hyr lokaler i ett så kallat företagshotell. Även om företagen arbetar inom helt skilda områden finns det alltid mycket kunskap att hämta av varandra. 

Företag som är relativt nystartade har en stor fördel om de har personer i sin närhet med erfarenhet, kunskap och upparbetade kontakter. För en nybliven företagare kan det vara bra att knyta till sig en mentor. En mentor är en person som man i förtroende kan diskutera både idéer, problem och sin egen personliga roll med. Om det är möjligt så försök att få en erfaren företagsledare från orten som mentor.
 

Vidare till: 9. Arbetsuppgifter och 9. Kunskapstest 

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar