13. F-skatt, skatter

Fyll i en Skatte- och Avgiftsanmälan

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Arbetsuppgifter avsnitt 13

Ansökan om F-skatt ska göras av samtliga företag som driver näringsverksam- het. Den preliminära F-skatten räknas fram efter det att du fyllt i och lämnat in Skatte- och avgiftsanmälan. I den preliminära F-skatten ingår kommunal-skatt, statlig inkomstskatt och egenavgifter. Om du valt att redovisa momsen en gång om året ingår även den i den preliminära F-skatten.

Blanketten skaffar du dig lämpligast över Internet på Skatteverkets hemsida. Skicka din anmälan, tillsammans med ev. bilagor, till:
Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 4600
839 86 Östersund

Du kan också registrera företaget över Internet. Gå till Bolagsverkets hemsida och registrera företaget på verksamt.se.

Eftersom den som har F-skatt själv betalar sin preliminärskatt och sina socialavgifter ska utbetalaren (kunden) inte göra skatteavdrag eller betala socialav- gifter.

OBS! Tänk på att det är de månader som återstår av året som du gör din preliminära skattedeklaration för. Ta därför inte någon årsbudget som du gjort tidigare och lägg in, utan räkna om den för de månader som återstår.

F-skatt och egenavgifter

Skatter
 

Momsberäkning

Varje omsättning av vara och tjänst som görs inom Sverige ska beskattas om omsättningen inte är särskilt undantagen. Hit räknas även

  • så kallade gemenskapsinterna förvärv inom EG
  • import från land utanför EG

Gör en momsberäkning på din produkt eller tjänst. Vilken momssats använder du dig av?

Moms

Vidare till: 13. Introduktion och 13. Kunskapstest
  

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar