6. Budgetering och finansiering

Gör följande budgetar

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Arbetsuppgifter avsnitt 6

  • Försäljningsbudget för år 1 och år 2
     
  • Resultatbudget för år 1 och år 2 (Försäljningsbudgeten kan vara en del av resultatbudgeten)
     
  • Likviditetsbudget för år 1 och 2

Börja budgetprocessen med att skaffa så mycket relevant information som möjligt. Information om potentiella kunder, konkurrenter, leverantörer och distributörer, konkurrerande produkter eller tjänster, substitut, generell marknads- information osv. Analysera informationen, klä den i siffror och gör olika kalkyler.

Det svåra med ett budgetarbete är inte att ställa samman siffrorna i en budget, allt det handlar om är bara plus och minus. Svårigheten ligger i att beräkna och uppskatta själva intäkts- eller kostnadsposten.

Skriv ned alla intäkts- (inkomst-) och kostnadsposter. Intäktsposterna brukar vara få till antalet men är de som är svårast att budgetera. Det är inte lätt att veta hur kunder kommer att reagera på företagets försäljning. Kostnadsposterna brukar bli betydligt fler men är oftast lättare att budgetera. En hyreskostnad går att få fram ganska exakt, investeringar i kontorsutrustning o.s.v. 

Budgetering

Viktiga begrepp som måste förstås

Budgetering

Försäljningsbudget

Resultatbudget

Likviditetsbudget

och/eller

Resultatbudget

Likviditetsbudget

samt använd de mallar som finns till hjälp.
 

Beskriv hur du tänker finansiera företagsstarten

Beskriv på vilket sätt du tänker finansiera företagsstarten. Blir det med egna pengar (eget kapital), banklån, genom leasing etc.?

Förutom att i företagsstarten använda egen kapitalinsats finns det ett flertal sätt att finansiera sitt kapitalbehov på. Exempel på finansieringslösningar är banklån, checkräkningskredit, avbetalning, leasing, factoring, via investmentföretag (riskkapitalföretag).

Affärsplanen Finansiering

Finansiering
 

Vidare till: 6. Introduktion och 6. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar