6. Budgetering och finansiering

Kan du svara på dessa frågor (svaren finns på expowera)?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kunskapstest avsnitt 6

 • Beskriv begreppsparen

  utgift – inkomst
  utbetalning – inbetalning
  kostnad – intäkt
   

 • Varför är det viktigt att göra en budget?
   
 • Hur beräknas resultatet i en resultatbudget?
   
 • På vilket sätt ställs en likviditetsbudget upp?
   
 • Var finner man ett företags likvida resurserna?
   
 • Vad kan man som företag göra om likviditeten är låg och behöver förbättras?
   
 • Vilka är de vanligaste sätten att finansiera sin företagsstart på?
   
 • Beskriv vad som menas med leasing.
   
 • Beskriv vad som menas med factoring.
   

Vidare till: 6. Introduktion och 6. Arbetsuppgifter

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar