7. Kalkylering och prissättning

Gör en investeringskalkyl
 
För ett nystartat företag är investeringsbehovet stort. Allt som företaget behöver för att driva verksamheten måste anskaffas. Vanligt är investeringar i följande typ av anläggningstillgångar 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Arbetsuppgifter avsnitt 7

  • inventarier
  • maskiner
  • fastigheter/lokaler

En investering behöver inte bara göras i anläggningstillgångar, t.ex. maskiner, inventarier och lokaler. Det går också att investera i mjuka värden som, reklam- kampanjer, kvalitetsutveckling, lagerhållning och krediter till kunder, anställning och utbildning av personal.
 
Gör en kalkyl över en verklig eller tänkbar investering för ditt företag.
 
Kalkylering

Investeringskalkyl
 

Sätta pris på din produkt eller tjänst

Gör en beräkning på vilket pris du ska ta för din produkt eller tjänst (produkter och/eller tjänster). Om du bara utgår från interna faktorer – vilket blir priset då? Måste du ändra priset när du även tar hänsyn till externa faktorer som påverkar? Räcker det du får över, vinsten, för att företaget ska överleva på sikt?

Kalkylering

Prissättning
 

Offerten

Gör ett förslag på en offert för din produkt eller tjänst. Utformningen av en offert är mycket viktig. Kom ihåg att offerten även är en del i marknadsföringen vilket innebär att den ska följa företagets grafiska profil i övrigt, den ska vara säljande och väcka intresse, och inte minst, den ska vara strukturerad och lättläst. Till detta kommer naturligtvis att den ska vara juridiskt korrekt. 

Offerten

Vidare till: 7. Introduktion och 7. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar