3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar – introd.

I detta avsnitt ska du beskriva din produkt och/eller tjänst så utförligt som möjligt. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Du och ditt företag påverkas ständigt av händelser i omvärlden. Det är händelser som företaget i praktiken inte kan påverka. Dessa händelser kan både utgöra ett hot mot företagets existens men också skapa nya möjligheter för företaget. 
 

Din produkt och/eller tjänst

Tänk på att din produkt eller tjänst kan bestå av olika ”delar” och att ”värdet” av den är beroende av helheten.

Produkt/tjänst 
 

Din verksamhet byggs upp enligt bilden ovan. Men vad som är kärnprodukt respektive kringprodukt är helt beroende av verksamheten. För ett företag som arbetar med bilreparationer är det reparation av bilar som är kärnprodukten medan det för ett företag som säljer bilar är bilförsäljningen som är kärnprodukten.

Som nystartat företag brukar det dröja innan produkten eller tjänsten får ett ”metavärde”, det vill säga ett ökat värde t.ex. beroende på god kundvård, rykte om god kvalitet etc. Metavärdet gör man sig förtjänt av, genom att över tiden ”bevisa” att man är värd ”sitt goda rykte”.
 

Hur omvärlden påverkar

Kostnaden för exempelvis energi, bensin och olja har fluktuerat mycket under många år. Höga energikostnader missgynnar naturligtvis energiintensiv industri men skapar möjligheter för andra företag, som med olika produkter kan skapa en minskad energikostnad.

Det är viktigt att du har grepp om vilka omvärldsfaktorer som påverkar ditt blivande företag mest och har en handlingsplan i beredskap om vissa förutsättningar ändras.

Händelser kan också vara svåra att påverka på nära håll. Både lokalt och regionalt kan det inträffa saker som är svåra att påverka.

Politiska beslut kan på ett mycket drastiskt sätt ändra spelreglerna för dig som företagare. En ny vägsträckning, avstängning av en gata, ändrade kommunikationer till och från orten, nedläggning av en stor offentlig verksamhet, till exempel ett regemente, innebär att ditt företag påverkas positivt eller negativt. Förändringar skapar alltid möjligheter för den som är observant och har idéer.  
 

Vidare till: 3. Arbetsuppgifter och 3. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar