Avbetalning

Många butikskedjor erbjuder köp på avbetalning, som i själva verket är ett lån. Erbjudandet är kopplat till butikskedjans kort. I allmänhet får du ett större lån än det du utnyttjar vid ditt första köp. Kortet har då ett outnyttjat låneutrymme, som kan missbrukas om det kommer i orätta händer.

De här lånen marknadsförs ofta som räntefri avbetalning. Men eftersom det tillkommer olika avgifter kostar lånet pengar.

Ibland är lånet faktiskt räntefritt om du betalar tillbaka hela lånet inom en viss tid. Har du inte betalat tillbaka hela lånet vid den tidpunkten får du betala en ränta, som många gånger är hög.

Eftersom lånen är så olika uppbyggda är det extra viktigt att du kontrollerar den effektiva räntan. Den effektiva räntan ska alltid framgå av säljarens marknadsföring.

Dessa erbjudanden om avbetalning fungerar på olika sätt. Ta noga reda på hur ditt lån fungerar så att du vet om det passar just dig!

Långivaren är oftast inte den butikskedja där du köper din vara. I allmänhet är det ett kreditmarknadsbolag eller en bank som samarbetar med butikskedjan som du ingår avtal med.

Ränta och avgifter

Att köpa varor på avbetalning kan bli dyrt eftersom långivaren ofta tar ut en ränta och lägger på avgifter på det belopp du köper för. Det är därför extra viktigt att du kontrollerar den effektiva räntan och sätter dig in i avtalet.

Om det är fråga om kredit för att köpa en särskild vara, tjänst eller annan nyttighet ska både kostnaden för krediten och priset om du hade köpt varan kontant, anges i marknadsföringen.

Med kostnaden för krediten menar man det sammanlagda beloppet av de räntor, tillägg och andra kostnader som du betalar för krediten.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012