Riskanalys

Riskanalys (oftast synonymt med säkerhetsanalys och riskvärdering), handlar om att systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och beräkna risker med ett visst givet system. Med hjälp av riskanalys bedöms sannolikheter för olika oönskade händelser och dess konsekvenser. Med det som underlag kan beslut tas och åtgärder vidtas i syfte att minimera dessa risker, som kan vara på lång eller kort sikt. Riskanalys kan göras med hjälp av många olika metoder, som kan vara kvalitativasemikvantitativa eller kvantitativa.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Exempel på metoder är:

PHA (Preliminary Hazard Identification)
PSA (probabilistisk säkerhetsanalys]
Ändringsanalys
Failure modes and effects analysis
FMECA
Hazid (Hazard Identification)
Hazop
What-If
Grovanalys
QRA (Quantitative Risk Analysis)
Minirisk

Läs mer om:
Projekt
Projektledning
Projektledare
PROPS
Praktisk Projektstyrning
Portföljstyrning
Projektering

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar