Hit vänder du dig med EU-frågor

Vardagslivet påverkas av EU:s regler. På hemmaplan kan det gälla arbetsmiljön på jobbet, produkterna i livsmedelsbutiken och skötsel av djur, mark och sjöar. Även när du reser, pluggar, arbetar och handlar på nätet i EU påverkas du av EU-regler. Kontaktuppgifter till myndigheter, organisationer och EU-institutioner som har ansvar för och kan svara på olika EU-frågor hittar du i artiklarna.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Du kan få svar på dina EU-frågor från svenska myndigheter, organisationer och EU:s institutioner.
 

Svenska myndigheter ska svara på din fråga

Svenska myndigheter och organisationer är skyldiga att följa gällande lagstiftning, även de lagar som EU-länderna har kommit överens om i EU. Faktum är att myndigheterna ofta jobbar med frågor direkt utifrån lagar som stiftats på EU-nivå.

Myndigheterna är skyldiga att berätta vilka regler som gäller inom de verksamhetsområden som de ansvarar för. På deras webbplatser hittar du svar på många av de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret där kan du alltid ringa eller mejla myndigheterna och få hjälp den vägen.
 

EU:s institutioner ger information

EU:s institutioner har mycket information om vilka EU-regler som gäller och hur de har bestämts. EU-kommissionen och Europaparlamentet har till och med särskilda kontor i alla EU-länder dit du kan vända dig.
 

Svar på din EU-fråga

Myndigheter och organisationer ansvarar för olika EU-frågor, till exempel om

  • att resa i EU
  • att bo, arbeta och studera i EU
  • att söka EU-stöd
  • att driva företag i EU
  • att handla i EU
  • tvister och klagomål i EU
  • EU-regler i Sverige.
     

Läs mer om:

Resa i EU
Bo, arbeta och studera i EU
Söka EU-stöd
Driva företag i EU
Handla i EU
Tvister och klagomål i EU
 

 

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar