Enzymer kan användas i livsmedel

Enzymer är ämnen som består av proteiner och kan användas i livsmedel av olika skäl, till exempel vid tillverkning av ost där enzymer som finns i löpe tillsätts i mjölk för att bilda ostmassan.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Regler om enzymer som används i livsmedel för att de har en teknisk funktion, antingen under livsmedlets framställning, bearbetning, behandling, förpackning eller lagring av livsmedlet finns i förordningen (EG) nr 1332/2008 om livsmedelsenzymer. Enzymer som används i livsmedel av näringsmässiga skäl eller för att underlätta matsmältningen omfattas däremot inte av denna förordning.

Det finns även nationella regler för användningen av enzymer som kompletterar EU:s förordning. Reglerna finns i Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:25) om livsmedelsenzymer.

Hur enzymer ska anges i märkningen framgår av förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga VII, del C.

Livsmedelsinformation, förordning (EU) nr 1169/2011 

EU-kommissionen har tagit fram en vägledning med kriterier för klassificering av enzymer.

Kommissions vägledning om enzymer, se ”Guidance document” under ”EU-rules”

Läs mer om:

Primärproduktion av livsmedel
Alkoholdrycker och sprit
Ekologisk mat – företag
Allergener i livsmedel
Fisk- och vattenbruksprodukter – handelsbeteckningar
Tillsatser i livsmedel
Genmodifierad mat
Kosttillskott är ett komplement av näringsämnen
Nya livsmedel – Novel Foods
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar