Livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper

Vissa kryddor innehåller ämnen som kan vara hälsoskadliga om kryddorna eller ämnena i sig äts i höga doser. Därför finns regler som begränsar användningen av dessa kryddor och specifika ämnen i vissa livsmedel.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vad är livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper?

Kryddväxter har använts vid tillverkning av livsmedel sedan långa tider. Syftena har varit flera, bland annat att öka hållbarheten i livsmedlet och att ge livsmedlet en önskad smak och arom. Kryddväxter kan innehålla icke önskvärda ämnen som i hög dos eller efter långvarigt intag kan vara hälsoskadliga. Dessa kryddor och kryddväxter definieras i lagstiftningen som livsmedel med aromgivande egenskaper.

Som företagare är man skyldig att ta hänsyn till att vissa kryddor omfattas av regler som syftar till att skydda konsumenterna. Dessa regler innebär att vissa ämnen i kryddor inte får användas i sig, medan användning av andra kryddor medför krav att begränsa högsta halt av icke önskvärda ämnen som finns i kryddorna.

Kraven på maximihalter gäller för vissa livsmedelsgrupper. Dessa livsmedelsgrupper har valts ut eftersom det är i de livsmedelsgrupperna som konsumenterna får i sig de högsta mängderna av de oönskade mängderna.
 

Ämnen från kryddväxter som inte får användas i sig som aromer

I förordning (EG) 1334/2008 anges i artikel 6 och i bilaga III del A en förteckning över aromämnen som kan utvinnas från kryddväxter, men som inte får tillsättas i sig. De kryddor som innehåller dessa ämnen får ändå användas i livsmedelstillverkning. I listan anges bland annat

  • Aloin- som är en komponent i Aloe Vera
  • Kapsaicin- en komponent i starka paprikaväxter
  • Vätecyanid- en komponent i bland annat bittermandel
     

Kryddväxter med krav på begränsningar i mängd

I artikel 6 och i bilaga III del B i samma förordning listas maximihalter av vissa aromämnen där maximihalterna gäller när de har tillförts antingen via aromberedningar från kryddväxter, eller genom att livsmedlet har kryddats med kryddväxten. Där står också i vilka livsmedelsgrupper som gränsvärdet gäller.

I den listan anges bland annat maximivärden för estragol, som är ett aromgivande ämne i, bland annat, dragon.

Läs mer om:

Primärproduktion av livsmedel
Alkoholdrycker och sprit
Ekologisk mat – företag
Allergener i livsmedel
Fisk- och vattenbruksprodukter – handelsbeteckningar
Tillsatser i livsmedel
Genmodifierad mat
Kosttillskott är ett komplement av näringsämnen
Nya livsmedel – Novel Foods
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar