Brännskaderisker och kläder

Kläder av vissa mycket tunna tyger eller material med lugg- eller ögleyta kan vara extremt lättantändliga och brinna hastigt. Sådana plagg kan inte anses uppfylla kravet på säkerhet i produktsäkerhetslagen. Enligt lagen får endast säkra produkter säljas. Med säker produkt menas en produkt som inte innebär någon risk för skada på person eller endast en liten risk.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Brännskaderisker och kläder –
beklädnadstextiliers brandegenskaper

Kända risksituationer med brand i beklädnadstyger

Konsumentverket känner till att tunna tyger har antänts vid hastig kontakt med öppen låga av exempelvis levande ljus, marschall eller tändsticka, och att lugg- och ögletyger har antänts av gaslåga på spis eller cigarettglöd, varvid ytbrand mycket snabbt har spridit sig över stora delar av plagget och hoppas från exempelvis en ärm till ryggen.

Att kontrollera om textilier är lättantändliga

Ett sätt att kontrollera att beklädnadstextilier inte är alltför lättantändliga kan vara att testa dem enligt ett provningsförfarande som tidigare har tillämpats enligt riktlinjer för beklädnadstextiliers brandegenskaper (KOVFS 1985:5), framförhandlade av Konsumentverket och beklädnadsbranschen. Riktlinjerna är upphävda, men för den som vill tillämpa provningsförfarandet för att försäkra sig om att en produkt inte är alltför lättantändlig beskrivs förfarandet här:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Omfattning och definition
Följande gäller beklädnadstextilier som saluhålls till konsument för enskilt bruk med undantag för nattkläder för barn, för vilka andra krav gäller enligt EN 14878:2007. Med beklädnadstextilier avses alla varor som till någon del består av textil och som är avsedda för beklädnad.

Säkerhet
Brinntiden som erhålls vid provning av textilen bör inte understiga eller vara lika med 5,0 sekunder.

Textil som behandlats med brandhämmande tillsatsmedel bör uppfylla kravet på brinntid även efter tvätt två gånger enligt skötselmärkning.

Provningsmetoder
Bestämning av brinntid utföres enligt ASTM Standard Test Method for Flammability of Apparel Textiles D 1230-10. Konsumentverket ser över behovet av anvisningar till standarden.

Antändningstiden bör vara tre sekunder. Antändningstiden var i riktlinjerna satt till en sekund, men erfarenheten från provning av beklädnadstextilier vid Textil- och läderlaboratoriet i Stockholm har visat att vissa tunna material antänder något senare än inom en sekund och då brinner mycket häftigt. Det kan därför rekommenderas att välja en längre antändningstid.

Brinntid bestäms för beklädnadstextiliers rätsida. Då en definierad rätsida saknas, bör den sida vara utslagsgivande som erhåller kortast brinntid.

Provningstider
Tillverkare till respektive importör ska med stöd av produktsäkerhetslagen, på begäran av Konsumentverket, kunna redovisa vad företaget har gjord för att förvissa sig om att produkten är säker. Ett sätt kan vara att uppvisa provningsintyg som utvisar att textilen uppfyller kraven under Säkerhet ovan, om textilen utgörs av

  • tyg som består av cellulosafibermaterial (till exempel bomull, viskos, modal) eller blandningar med dessa med en kvadratmetervikt som understiger 90 gram
  • tyg med lugg- eller ögleyta som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa
  • tyg av fiberpälskonstruktion med fiberpäls som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa.

Om varan i första led utbjuds av agent eller annan som inte är importör, ska denne istället kunna visa att varan är säker.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar