Regler för tjänsters säkerhet

Produktsäkerhetslagen innehåller regler för tjänsters säkerhet som ställer krav på att sättet som tjänsten utförs på ska vara säkert.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad säger lagen?

En vara eller tjänst är säker om den inte medför någon risk eller bara en låg risk för människors hälsa och säkerhet. För att avgöra om risken med en tjänst ska anses som godtagbar tas hänsyn till bland annat:

  • hur tjänsten utförs
  • säkerhetsinformation som företaget lämnar
  • om särskilda grupper, t.ex. barn eller äldre utsätts för risken
  • god sed för säkerhet i den berörda branschen
  • den skyddsnivå som konsumenten rimligen kan förvänta sig

Vem bär ansvaret?

Näringsidkaren ska på eget initiativ bedriva ett fortlöpande säkerhetsarbete för sin verksamhet. Uttrycket ”att delta på egen risk” friskriver inte ledarens ansvar för att tjänsten ska vara säker. Konsumenten har ett ansvar för sitt eget uppträdande, att följa de instruktioner som finns, att inte uppge felaktiga hälsouppgifter med mera.

Definition av begreppet näringsidkare

”Med näringsidkare menas en fysisk eller juridisk person som vid mer än något enstaka tillfälle tillhandahåller tjänster. Det krävs inte att verksamheten är inriktad på vinst. Ideella föreningar räknas som näringsidkare då de leder aktiviteter av olika slag.” En utförlig definition finns som bilaga i Konsumentverkets rapport ”Marknadskontroll säkerhet vid fritidsdykning”.

Underrätta om farlig tjänst

Enligt produktsäkerhetslagen ska näringsidkare underrätta Konsumentverket om farliga tjänster.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

 

Lämna en kommentar