Uppdaterades:

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på speciella varor och tjänster. Du som importerar dessa varor och tjänster till Sverige ska i de flesta fall betala punktskatt till Tullverket men i vissa fall till Skatteverket.

Uppdaterades:

En import är momsbefriad när du importerar en vara, förtullar den i Sverige och sedan skickar den vidare till en mottagare i ett annat EU-land. Då behöver inte du redovisa någon moms. Det gör istället mottagaren i det andra EU-landet.

Uppdaterades:

När du importerar en vara behöver du betala moms, så kallad importmoms. Du som är momsregistrerad betalar momsen till Skatteverket, du som inte är momsregistrerad betalar till Tullverket.

Uppdaterades:

Leveransvillkoret i ett köpeavtal reglerar kostnadsfördelningen och ansvaret mellan säljare och köpare för en vara under transporten. Med hjälp av leveransvillkoret kan du läsa ut om någon kostnad ska läggas till eller dras av från fakturapriset när du räknar ut ditt tullvärde.

Uppdaterades:

Du behöver betala tull för de flesta varor som importeras till Sverige. För att räkna ut tullen på en vara behöver du först räkna ut det så kallade tullvärdet.

Uppdaterades:

När du importerar en vara behöver du alltid uppge din varas varukod. För att ta reda på varukoden behöver du känna till hur du klassificerar en vara.