Viktiga reklambegrepp som bör kunnas

I kommunikationen med en reklambyrå är det bra om du vet vad följande begrepp står för.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Räckvidd: Hur många i din målgrupp nås av budskap genom det valda mediet. Tänk på att t.ex. en tidnings eller tidskrifts upplaga inte är detsamma som räckvidden. Antalet personer som läser en tidning eller en tidskrift kan vara betydligt fler än vad upplagan antyder.

Frekvens: Antalet chanser till kontakt. Att upprepa sitt budskap leder till att fler uppmärksammar det.

Impact: Budskapets signalstyrka, förmåga att engagera d.v.s. hur människor tar till sig budskapet. Signalstyrkan beror på flera olika faktorer t.ex. format, utformning, färg, rörliga bilder, ljud.

Ytterligare en faktor har stor betydelse:

Tid: Krävs många gånger en kontinuitet över tiden.

Att göra medieval handlar tyvärr alltför ofta om kostnader och det är ytterst få företag som har råd att planera och genomföra den önskvärda reklamkam- panjen.

Följande bör du tänka på:

 • Mediaräckvidd. Vilket huvudmedia når målgruppen bäst.
   
 • Mediakontakt. Vilket huvudmedia har bäst kontakt med målgruppen.
   
 • Reklamkontakt. Vilket huvudmedia exponerar reklamen bäst.
   
 • Reklamobservation. I vilket huvudmedia uppmärksammas reklamen bäst.
   
 • Reklamkommunikation. I vilket huvudmedia kommunicerar budskapet effektivast.
   
 • Säljeffekt. Vilket huvudmedia ger den bästa säljeffekten.

Då man mäter effekten av tex annonsering används följande begrepp:

 • OBS – värde: Den genomsnittliga andel som uppmärksammat annonsen.
   
 • LÄS – värde: Den andel som helt eller delvis läst annonsen.

Läs mer om:

Reklam
Traditionella reklamkanaler

Internet
Reklam via e-post
PR – public relations
En bärande kommunikationsidé
Kampanjplan
Samarbete med reklambyrå
Logotyper och varumärken
Text och typografi
Bilder och färger i trycksammanhang
Trycksaker – papper

Lämna en kommentar