Samarbete med reklambyrå

Även ett litet företag behöver ta hjälp av en reklambyrå. Dagens mediabrus är så stort att det är svårt att nå fram till kunden. Genom att utnyttja en reklambyrås kreativitet, erfarenhet och kompetens ökar chansen betydligt för att uppnå de mål företaget satt för sin reklamsatsning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Betrakta reklam som en investering där X satsade kronor ska generera Y kronor i vinst efter en viss tidsrymd.

Oavsett om det är ett enstaka uppdrag eller ett samarbete som ska fortgå en tid, krävs både planering och förberedelse för att arbetet mellan parterna ska bli lyckat.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Att finna rätt reklambyrå

Litet företag – liten reklambyrå, stort företag – stor reklambyrå, är en bra regel att följa. Även om ett litet företag har de ekonomiska resurser som krävs för att anlita en stor byrå är det ändå på det viset att företaget blir en ”liten kund” och behandlas därefter. Kreativiteten och kompetensen hos en liten reklambyrå kan vara nog så bra som hos en stor. Den stora fördelen är dock att man trots sin litenhet kan bli en ”stor kund” hos den lilla reklambyrån.

Datorer med hög kapacitet och programvaror som gör det möjligt att göra avancerade trycksaker m.m. har blivit vanligt. Det är dock den eller de kreatörer som producerar som är det viktigaste.

När företaget ska välja reklambyrå, titta på vad byrån presterat tidigare. Sök referenser bland deras kunder. Många reklambyråer är även specialiserade mot vissa kundsegment, branscher eller metoder till exempel butiksprofilering, direktmarknadsföring. Har företaget speciella behov är det bra att välja en sådan byrå. En byrå med branschkunskap och förståelse för hur just den marknaden fungerar som företaget arbetar på är aldrig fel.

I all affärsverksamhet är relationer viktiga, gäller även arbetet med framtagning av reklam, eftersom det är ett samspel mellan parterna. Försök att ”testa av” personkemin innan byrån väljs.

Samarbete krävs för att resultatet ska bli lyckat

Grunden till bra reklam är kunskap. Företaget måste ha god kunskap om sina egna produkter och/eller tjänster, om kunderna och deras önskemål och krav, vad konkurrenterna gör och hur de brukar agera i olika situationer. Denna kunskap måste föras över till dem på reklambyrån som ska ”utföra jobbet”.

Företaget måste berätta hur det vill bli uppfattat på marknaden, inte bara av sina kunder och konkurrenter utan även av andra intressenter som exempelvis kommunen, allmänheten. Vilken image vill företaget ha? Se gärna reklambyrån som en strategisk partner och låt dem ”se helheten” istället för att bara arbeta med ett enskilt projekt, t.ex. en kampanj. Var mottaglig för konstruktiv kritik från byrån. Det som fungerade för flera år sedan håller kanske inte längre.

Arbeta med öppna kort. Berätta hur mycket pengar företaget är beredd att satsa på marknadsföring och reklam under en viss period (ett budgetår). En bra reklambyrå försöker då maximera nyttan av de pengar som finns till förfogande.

Tala om vilka företaget vill nå med ett budskap och när företaget tycker tiden är lämplig för detta. Ge de ekonomiska ramarna och låt sedan byrån arbeta fram ett koncept, en kampanj. Har företaget gjort en bra ”briefing” av läget brukar resultatet av byråns arbete bli bra.

Var noga med förberedelsearbetet

Innan en reklamsatsning, en kampanj, dras igång måste en hel del förberedas.

Vad är målet?
Företaget måste ha satt upp mål för vad kampanjen, annonsen, mässan etc. ska leda till. Är målet att öka försäljningen med en viss volym? Skaffa ett antal nya kunder? Stärka företagets profil, image?

Målen ska vara mätbara. Bestäm hur de ska mätas och vem som är ansvarig för att detta sker.

Material till reklambyrån
Kanske ska texter skrivas (faktatexter). Produktspecifikationer m.m. ska samlas ihop. Förslag på tidplan göras. Bilder sedan tidigare behöver kanske samlas ihop. Uppgifter om företagets logotype lämnas, kanske med ett original. Ett adressregister på nuvarande kunder plockas fram, o.s.v.

Vem ska göra vad?
Bestäm vem som ska göra vad. Vem som är företagets kontaktperson med byrån. Om det är byrån eller företaget som kontaktar ett tryckeri. Om materialet ska distribueras via reklambyrån eller företaget, o.s.v.

Läs mer om:

Reklam
Traditionella reklamkanaler

Internet
Reklam via e-post
PR – public relations
En bärande kommunikationsidé
Kampanjplan
Viktiga begrepp som bör kunnas
Logotyper och varumärken
Text och typografi
Bilder och färger i trycksammanhang
Trycksaker – papper

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar