Internet

Internets största fördel är dess kostnadseffektivitet och räckvidd. Ditt företag har i teorin möjlighet att nå alla som finns uppkopplade. Möjligheten för små företag att konkurrera med stora företag har i och med Internets framväxt vuxit enormt. Storleken på din bildskärm är precis lika om du ser ett budskap från multijätteföretaget eller den lokala handlaren på hörnet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Internet som reklamkanal

Det finns flera sätt att utnyttja Internet för marknadsföring och reklam. Först dock några fler fördelar med Internet förutom dess kostnadseffektivitet och räckvidd.

Tillgängligheten är en mycket stor fördel. Om ditt företag har en hemsida finns era produkter, tjänster, budskap etc. alltid till beskådande för potentiella kunder – för ditt företag finns ju tillgängligt alla timmar på dygnet.

Kunden hittar dig. Om du har marknadsfört ditt företag på rätt sätt kommer den intresserade kunden att hitta till ditt företags hemsida eller e-handelssida. Google AdWords är exempel på online-annonsering som har vuxit enormt. Utnyttjar du sådana tjänster kan du exakt se vad du får tillbaka på satsade pengar. Du betalar bara för dem som kommer till din sida och de är intresserade, sedan är det bara upp till dig hur väl du lyckas. Köper var femte är det bara att summera kostnaden för dessa fem och sätta i relation till försäljningen.

Interaktiviteten d.v.s. kommunikationen mellan ditt företag och kunden kan ske på ett smidigt sätt. Förfrågningar via t.ex. e-post kan snabbt besvaras, meddelande (nyhetsbrev) till kunder kan kostnadseffektivt skickas, formulär fyllas i o.s.v.

Vem är det då som använder Internet?

I takt med både utveckling och utbyggnad blir den vanlige internetanvändaren precis densamme som den vanlige konsumenten. Vi är inte riktigt där ännu, men utvecklingen går fort. Användandet kryper allt högre upp i åldrarna men fortfarande är det främst yngre och medelålders som utnyttjar Internets fördelar. Det gäller alltså att fånga in den ”vanlige konsumenten”, d.v.s. din målgrupp och med ett bra budskap förmå han eller hon att handla, ibland över Internet om du bedriver e-handel annars genom ett besök i din butik etc.

Nu är detta bara halva sanningen. Företag som handlar med andra företag är den andra halvan. Här finns redan en ganska stor professionalism och utvecklingen är enorm.

För företag som bedriver e-handel är kopplingen mellan att ”dra till sig” den potentielle kunden, för att sedan sälja direkt, en stor fördel. Digitala och digitalt överförda produkter och tjänster lämpar sig självklart mycket bra för att sälja via Internet, tex musik, film, datorprogramvara, banktjänster, nyhetstjänster, försäljning av bilder, elektroniskt överförda böcker.

Gör det på rätt sätt

För att din marknadsföring och reklam skall fungera som bäst på Internet är det bra om företaget har en egen hemsida. Det finns mycket att tänka på då du utformar denna och fallgroparna är många. Vi börjar från början med din webbadress.

Välj ett namn på din hemsida som är lätt för besökare att komma ihåg. Gärna ett namn som associerar till företagets produkt eller tjänst. Undvik att ha en adress som består av sammansatta ord vilket även innebär att du helst inte ska ha för långt ord (adress).

Eftersom du tänker ha många besökare på din webbsida krävs att du väljer en Internetoperatör (webbhotell) med kapacitet och bra service (kund- support). Detta innebär inte alltid att den största är bäst, de kan ha kapacitetsproblem de också. Välj ett företag med snabba servrar, d.v.s. operatören ska vara rätt dimensionerad för sitt kundunderlag och de ska öka kapaciteten så fort behov finns. Vill du utveckla din hemsida lite mer än en enkel grundversion bör webbhotellet (där din hemsida är placerad) kunna tillhandahålla stöd för exempelvis PHP, Perl, SSI, Java, Python, Ruby on Rails, ASP, .NET, MySQL-databas, CGI-scripts. Självklart ska de bistå med statistik. Blir det kapacitetsproblem är det bara att byta operatör.

Webbsidans utformning är viktig. I grunden ska du tänka enkelhet och funktionalitet. Utseendet, grafiken, förstärker men innehållet är ändå det viktigaste. Navigeringen måste vara logisk. Du vill ju skapa interaktivitet så se till att kontaktmöjligheterna framgår tydligt.

Det är skillnad på hur en startsida för ett företag som berättar om sig själv och sina produkter/tjänster ska se ut jämfört med ett företag som ska sälja via Internet. Lättast är det att jämföra en e-handelssida med det som kallas DM, direktmarknadsföring. Du är säkert bekant med sådant material, det brukar finnas ganska mycket i postlådan, både intresseväckande och rent skräp.

För att få den potentiella kunden att börja titta på en e-handelssida måste den väcka hans intresse redan på startsidan. Det gäller att använda ett sådant språk och en sådan teknik som används vid DM. Allt går ut på att ”locka” den potentiella kunden vidare, inte bara från startsidan utan även inne på själva handelsplatsen, med t.ex. erbjudanden, demonstrationer, bygga upp en dialog. Till detta krävs skicklighet så ta hjälp av dem som har kunskap om DM.

Precis som att en vanlig butik ändrar i sitt skyltfönster krävs det ständiga förändringar på din webbsida. Om kunder möts av samma budskap och erbjudanden under en lång tid tappar de intresset. Ständigt underhåll och skötsel krävs.

Kraven på att ”fånga kundens intresse” är inte riktigt lika stort då man vänder sig mot företagskunder. De är mer professionella i sitt agerande. Många gånger är deras krav på information och beskrivning högre än hos den vanlige konsu- menten.

Att synas på Internet

Att göra sin webbsida och placera den på ett webbhotell är inte tillräckligt för att få kunder. Om vi börjar med själva webbsidan måste du ha lagt in ”metataggar” med information (nyckelord) om vad din sida innehåller. De olika sökmotorer som finns har ”robotprogram” som ligger ute och samlar in information om hemsidor. Det är bl.a. i metataggarna de finner den informationen. För att vara på den säkra sidan och snabbt få in din webbsida på sökmotorerna så välj ut de viktigaste, gå till deras sidor och anmäl din hemsida.

Det finns också en hel del s. k. Portaler (länklistor med korta förklaringar) som är specialiserade mot olika ämnesområden. Anmäl dig även till dessa om de passar ihop med företagets produkter eller tjänster.

Att använda sig av reklam-banners (små annonser) på andras hemsidor är också en möjlighet för att synas. Ett ”musklick” på den leder den intresserade till din hemsida. Bannern är ju en klickbar annons, därför gäller det att se till att den är säljande.

Att gå med i en annonsring är också en möjlighet. Ditt företag tillsammans med ett antal andra har var och en plats för en banner-annons på era respektive sidor. Genom att byta och rotera banners mellan varandra når ni en större målgrupp. Att byta på detta sättet brukar vara gratis.

På Internet finns diskussionsgrupper och nyhetsgrupper som ofta är knutna till ett intresseområde. Deltag i de grupper som kan vara intresserade av dina produkter eller tjänster och marknadsför ditt företag där.

Utnyttja e-post för att skicka ”direktreklam” till utvalda personer eller företag och berätta om vad ditt företag har att erbjuda.Massutskick, så kallat spam, är inte tillåtet.

Online-annonsering, exempelvis Google AdWords, har vuxit enormt. Utnyttjar du sådana tjänster kan du exakt se vad du får tillbaka på satsade pengar. Du betalar bara för dem som kommer till din sida och de är intresserade, sedan är det bara upp till dig hur väl du lyckas.

Utnyttja de affiliate-nätverk som finns, exempelvis TradeDoubler. Annonsplatserna (där din annons visas) får ersättning när din annons på hemsidan resulterar i faktisk försäljning (någon klickar på annonsen och hamnar hos dig för att sedan köpa något), registrering eller vad du som annonsör bestämt.

Finns även en del andra saker som ditt företag kan använda sig av. Genom att använda Autoresponders kan du förenkla ditt arbete. Det är programmerade e-postmeddelanden som returneras som svar då kunden utför någon typ av handling. De vanligaste är ”tack för ordern” som skickas som svar då kunden gjort en beställning hos ett e-handelsföretag. Nu går de naturligtvis att använda till mer än detta. Beroende på vad kunden beställt eller frågat efter kan ett meddelande sändas med ännu ett erbjudande som passar ihop med det tidigare. Autoresponders kan dessutom användas för att följa upp en kundkontakt över tiden.

Cookies är något som även det kan vara användbart. Det är små programsnuttar som samlar in information om kunden. Genom dessa kan du hålla reda på vad kunden varit intresserad av tidigare, vad kunden har frågat efter etc. Du får ett visst grepp över kundens behov och intresse. Med hjälp av detta kan du rikta din information och dina erbjudanden med större exakthet.

Internet i din vanliga marknadsföring

Eftersom företaget har en egen hemsida på Internet ska ni hänvisa till sidan i allt ert vanliga reklammaterial, brevpapper etc. Internet är som tidigare nämnts mycket kostnadseffektivt och har stor räckvidd. På din hemsida kan du dygnet runt berätta om det absolut senaste, visa dina produkter och tjänster på ett utförligt sätt, ha en dialog med kunden m.m.

Hur gör andra, se och lär

Vi föreslår en tids surfande. Välj inte bara företag som har likartade produkter eller tjänster som det ditt företag erbjuder. Andra företag kan ha gjort smarta lösningar för att presentera sig och sina produkter Man kan lära sig mycket av att titta på hur andra gjort.

Studera särskilt hur företagen erbjuder sina produkter eller tjänster och hur du lockas att besöka vissa sidor. Tänk även på hur sidorna grafiskt är uppbyggda och hur lätt det är att navigera på dem.

Titta på hur bannerannonser kan se ut. Vilka är det du reagerar på?

Läs mer om:

Reklam
Traditionella reklamkanaler

Reklam via e-post
PR – public relations
En bärande kommunikationsidé
Kampanjplan
Samarbete med reklambyrå
Viktiga begrepp som bör kunnas
Logotyper och varumärken
Text och typografi
Bilder och färger i trycksammanhang
Trycksaker – papper

Lämna en kommentar