Kampanjplan

En reklamkampanj är en aktivitet som är begränsad i tid. Genom att koncentrera företagets resurser under en kortare period kan genom- slagskraften bli större. Det finns en hel del säsongsbundna produkter och tjänster som av förklarliga skäl marknadsförs i kampanjer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kampanjer förknippas ofta med stora företag men även mindre företag kan bedriva kampanjer på sin lokala eller regionala marknad. Genom- slagskraften kan bli betydligt större än om t.ex. enbart annonsering görs.

En reklamkampanj kan bestå av olika delar som t.ex. annonsering i tidningar och på stortavlor, direktutskick, aktiviteter på Internet, radioreklam, sales promotion, tävlingar, PR-aktiviteter, ”prova på”-erbjudanden och demonstrationer.

Att planera en kampanj

Att koncentrera sina insatser gör det möjligt att märkas i mediabruset. Även på det lokala planet är bruset stort. Vanliga typer av kampanjer är lanseringskampanj av en produkt eller tjänst, utförsäljningar och olika typer av veckokampanjer inom handeln, imagekampanjer när företaget profileras istället för en enskild produkt eller tjänst.

Den första frågan är hur målgruppen som företaget tänker rikta sig emot ser ut. På vilket sätt tar de emot information – lyssnar de på radio eller läser dagstidningen, använder Internet, använder kupongutskick, är benägna att prova på etc.

Vad är ditt företags mål med kampanjen? Att sälja mer duger inte som svar. Du (ni) måste precisera målet som X sålda enheter, summan Y i ökad försäljningsvolym, antalet personer Z som har provat etc, det vill säga att du med lätthet ska kunna jämföra resultatet med det mål företaget ställt upp.

Du känner till din målgrupps vanor och har satt ett mål med kampanjen. Nu är det dags att planera på vilket sätt du ska nå dina kunder. Kanske är kombinationen att skicka information till kända kunder, annonsera i en/flera facktidningar, göra ett DM-utskick till potentiella kunder enligt en köpt adresslista, skicka en pressrelease till de lokala tidningarna.

Nästa steg är att formulera budskapet. Vilka är företagets argument och hur får vi vår målgrupp att uppfatta vårt budskap. Att överraska, göra det oväntade, är aldrig fel.

Vad kommer det att kosta? Kommer den förväntade vinsten att överstiga kostnaden för kampanjen? Vad kan vi göra själva och vad ska en eventuell reklambyrå göra? Sätt en budget för kampanjen – och håll den.

Genomför kampanjen och var sedan noga med att analysera resultatet. Lyckades vi över förväntan eller gick någonting fel? Erfarenheterna av denna kampanjen ska göra att nästa blir ännu bättre…

Här följer ett antal punkter som kan vara till hjälp då en kampanj planeras.

 • Precisera vad kampanjen har för uppgift.
   
 • Är vi säkra på att kampanjen kan lösa den här uppgiften och att den stämmer överens med vår marknadsföringsstrategi?
   
 • Är målet satt så att det går att relatera till företagets ekonomiska resultat?
   
 • Riktar vi oss till de mest köpbenägna inom målgruppen och vet vi vilket sätt som är det effektivaste för att nå dem?
   
 • Kolliderar vår kampanj med någon större samhällsaktivitet (även lokal) som tar stort mediautrymme i anspråk och gör att vi syns mindre?
   
 • Vad kan konkurrenterna tänkas göra? Kan vi förvänta oss att de har en kampanj samtidigt med oss? Vanligt att kampanjer sammanfaller där produkter och tjänster är säsongsberoende.
   
 • Finns det alternativ till de åtgärder vi valt?
   
 • Har vi sett till att utnyttja vårt företags styrkefaktorer?
   
 • Är vi säkra på att nå målgruppen (målgrupperna) genom de medier vi valt?
   
 • Kostnaden för kampanjen – är det verkligen värt det för att nå målet?
   
 • Hur ska vi mäta resultatet under kampanjen och efteråt?
   
 • Om kampanjen skulle lyckas över förväntan, har vi då möjlighet att leverera produkter eller utföra tjänster? Om inte – hur hanterar vi det?
   
 • Vem har det övergripande ansvaret för kampanjen?

Läs mer om:

Reklam
Traditionella reklamkanaler

Internet
Reklam via e-post
PR – public relations
En bärande kommunikationsidé
Samarbete med reklambyrå
Viktiga begrepp som bör kunnas
Logotyper och varumärken
Text och typografi
Bilder och färger i trycksammanhang
Trycksaker – papper

Lämna en kommentar