Traditionella reklamkanaler

Vi beskriver nedan de olika traditionella reklamkanalernas styrkor respektive svagheter. Utbudet av reklamkanaler är stort och det gäller att välja rätt. Till traditionell reklam räknar vi

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
 • Dagspress, morgonpress, kvällspress, affärspress
 • Populärpress, familjetidningar, dam- och herrtidningar, specialtidningar, magasin, serietidningar
 • Fackpress
 • Annons- och andra gratistidningar
 • Direktreklam
 • TV, lokal och rikstäckande
 • Radio, lokal och rikstäckande
 • Bio
 • Utomhus, stortavlor, affischpelare, bussar och taxibilar

Press

I Sverige är det gammal tradition att annonsera i dagstidningar. Morgon- och kvällstidningar har dock fått stark konkurrens av många gratistidningar.

Dagspress
Är ett snabbt media. Med detta menas att det kan gå mycket kort tid mellan det att företaget bestämt sig för att annonsera och att annonsen är införd i tidningen. En svaghet är tidningens korta livslängd – en kort stund på morgonen och en stund på kvällen. Trovärdigheten är hög i jämförelse med kvällspress och gratistidningar.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

En fördel med att använda dagstidningar som reklamkanal är att det nästan överallt finns lokalt förankrade tidningar.Dagspressen är utsatt för hård konkurrens från annan media och det är många redaktioner som är bekymrade över upplagan. Det är också viktigt att komma ihåg att det främst är de yngre som lämnar dagspressen för annan media.

Styrkor Svagheter
 • når en bred målgrupp
 • snabbt media, från handling till införande
 • främjar försäljning inom kort tidsrymd
 • hög periodicitet, dagligen
 • nyhetsvärde
 • högt trovärde.
 • lokalt förankrad.
 • dyrt att använda vid riksannonsering
 • dyrt att bygga frekvens
 • kort livslängd
 • dålig på demografisk selektivitet
 • sämre tryckkvalitet


Kvällspress

 
Har en hel del trovärdighetsproblem. Säljer med hjälp av braskande löpsedlar och rubriker – ofta av sensationskaraktär. Ger mer och mer intryck av skvallerpress än som nyhetsförmedlare. Generellt går att säga att kvällstidningar till stor del köps av medelålders män.

Styrkor Svagheter
 • stor räckvidd
 • snabbt media, från handling till införande
 • främjar försäljning inom kort tidsrymd
 • imageskapande
 • delvis lokalt/regionalt förankrad
 • instabila läsekretsar
 • dyrt att bygga frekvens
 • kort livslängd
 • lågt förtroende
 • sämre tryckkvalitet


Affärspress
Har en betydligt smalare målgrupp än dagspress. Genom dessa tidningar når man främst företagsledare och människor i chefsbefattning.

Styrkor Svagheter
 • intresseselektiv
 • snabbt media, från handling till införande
 • främjar försäljning inom kort tidsrymd
 • hög periodicitet, dagligen
 • nyhetsvärde
 • högt trovärde
 • dyrt att använda
 • dyrt att bygga frekvens
 • ej för lokal annonsering
 • kort livslängd
 • sämre tryckkvalitet


Populärpress
Riktar sig oftast mot en förhållandevis smal målgrupp. Genom specialtidningar, för t.ex. bilar och datorer, når man på ett effektivt sätt en intresserad mottagare. Populärpress har betydligt längre livslängd än dagspress. En tidning läses ofta av flera, läses mer noggrant och under längre tid, den lånas ut, den sparas mm. Fungerar dåligt om man vill rikta sig mot en lokal marknad.

Styrkor Svagheter
 • selektivt mot vissa målgrupper
 • hög cirkulationsläsning
 • bra att bygga frekvens med
 • hög tryckkvalitet
 • lång livslängd
 • bra vid liten budget
 • imagebyggande
 • låg periodicitet, långsamt media
 • kräver lång framförhållning
 • inte så stor räckvidd
 • fungerar dåligt på en lokal marknad


Fackpress
Fackpress når direkt till en bestämd målgrupp. En tidning om byggteknik, skogsbruk eller läkemedel läses i regel endast av dem som ingår i respektive yrkeskategori.

Styrkor Svagheter
 • högt läsvärde
 • höga OBS-värden
 • hög trovärdighet
 • kvalitativ läskrets
 • möjlighet till stark selektering
 • kostnadseffektivt
 • låg periodicitet, långsamt media
 • kräver lång framförhållning
 • inte så stor räckvidd
 • varierar i kvalitet


Gratistidningar

Lokaltidning

 
Finns en stor mängd av dessa. De är annonsfinansierade och innehåller en del redaktionellt material. Kvalitén på det redaktionella materialet är i de flesta fall inte av någon högre klass även om undantag finns.
Gratistidningar, särskilt i storstadsregionerna, handlar mycket om nöjeslivet. Innebörden av detta är att det är många ungdomar som bläddrar i dessa tidningar. Kostnaden för att annonsera i gratisutdelade tidningar, innehållande en viss mängd redaktionellt material, brukar vara ganska överkomligt.

Att göra återkommande annonsering, det vill säga få ökad frekvens på sitt budskap, kan normalt göras till en ganska låg kostnad per träff eftersom stora ”mängdrabatter” ges. Många gånger distribueras en gratistidning till ”samtliga hushåll i kommunen” vilket ger en bra geografisk spridning.

Direktreklam

Direktreklam (DR) är precis som ordet säger reklam riktad direkt mot en viss målgrupp. Direktreklam kan vara adresserad och därigenom mycket selektiv och har i jämförelse med andra medier en stor fördel. Det går att via olika företag köpa adresser till just den kategori människor man vill nå tex villaägare, åldersgrupper, yrkesgrupper, inkomstskikt, en särskild utbildning.

Oadresserad direktreklam är dock vanligast. Främst är det olika slags butiker som sänder ut DR, många gånger varje vecka.

Direktreklamen är inte heller begränsad till att bestå av ett annonsblad, ett flygblad eller en broschyr. Utskicket kan även innehålla ett varuprov, en klisterdekal eller något annat som kan läggas i ett brev eller paket.

Direktreklam

TV

TV-reklam är kanske inte det första ett mindre eller nystartat företag tänker på. Produktionskostnad och sändningskostnad är mycket höga. Annars är TV ett mycket effektivt reklammedia. Genom att reklamen går att styra till kanal och tidpunkt för sändning går det att nå önskad målgrupp. En viss typ av program attraherar en grupp människor med samma intresse. Vill företaget nå dessa är det bara att lägga reklambudskapet i anslutning till dessa program.

Fördelen med TV-reklam är att både bild, rörelse och ljud samverkar. Därigenom går det att skapa reklam som är levande, spännande, roligt och överraskande.

Vi har också ett antal lokala TV-stationer i landet. Här är prisnivån betydligt lägre – man har ju bara en lokal publik. Även om många har tillgång till den lokala TV-stationen är det inte säkert att de har så många tittare. Undersök noga då kvaliteten varierar stort.

Styrkor Svagheter
 • rikstäckande/lokalt
 • impactmedia, påverkar många sinnen
 • imageskapande
 • möjliggör demonstration av produkt eller tjänst
 • går att välja målgrupp genom att finnas vid ”rätt program”
 • höga totalkostnader
 • hög risk
 • lågt engagemang hos mottagaren
 • endast enkla budskap
 • kräver upprepning


Radio

De kommersiella radiostationer är oftast lokala. Kostnaden för inslag, jinglar, i ett radioprogram är inte särskilt höga. Målgrupperna som nås via radioreklam är oftast unga människor. Budskapet behöver upprepas ganska många gånger för att det ska bli effekt. En fördel är att det är ett snabbt media. En reklamjingel spelas in och nästan omgående kan den börja sändas.

Styrkor Svagheter
 • lokala budskap
 • snabbt media med kort framförhållning
 • låga produktionskostnader
 • går att välja målgrupp genom att finnas vid ”rätt program”
 • når målgrupper som annars kan vara svåra att nå
 • hög frekvens till låg kostnad
 • låg impact
 • ej rikstäckande, begränsad teknisk räckvidd
 • lågt engagemang hos mottagaren
 • endast enkla budskap
 • kräver upprepning


Bio

Mediet har ett stort impactvärde. Den stora fördelen att du både kan se, höra och följa en rörelse precis som på TV. De flesta som går på bio är ungdomar.

Styrkor Svagheter
 • ungdomspublik
 • ostörd koncentrerad uppmärksamhet
 • intresserad publik
 • går att välja målgrupp genom att finnas vid ”rätt film”
 • impactmedia, påverkar många sinnen
 • liten räckvidd
 • höga kontaktkostnader
 • lång framförhållning
 • låg frekvens


Utomhusreklam

Finns många alternativ om företaget vill göra utomhusreklam. Stortavlor, reklam- tavlor på busskurar eller vid andra väntplatser, affischpelare, tavlor placerade på lyktstolpar i städer, bussar och taxibilar är exempel på sådana platser.

Budskapen måste vara enkla eller rena profilkampanjer eftersom människor ofta passerar reklamplatsen ganska snabbt. Rikstäckande företag, t.ex. klädföretag och bilföretag, använder sig gärna av utomhusreklam.

Utomhusreklam är dyrt om det handlar om rikstäckande kampanjer. För mindre företag med begränsade resurser finns möjligheter att köpa plats med geografisk begränsning.

Styrkor Svagheter
 • stor räckvidd
 • repetition, hög frekvens
 • komplementmedia till andra
 • kan ge stor genomslagskraft
 • imageskapande
 • låg kontaktkostnad
 • lång framförhållning
 • kräver korta och enkla budskap
 • krävande ur kreativ synpunkt
 • svårt att mäta effekten


Andra reklamkanaler

Exempel på andra sätt att föra ut sitt budskap är via CD-skivor, dekaler att sätta på t.ex. bilar, bärkassar av olika slag, pennor m.m. Nya möjligheter skapas ständigt.

Vilka reklamkanaler som ditt företag ska använda beror på företagets ekonomi, vilken målgrupp som ska nås, hur ofta den ska bearbetas etc. Var noga med att tänka igenom vilka som är de effektivaste reklamkanalerna för just ditt företag.

Läs mer om:

Reklam
Internet
Reklam via e-post
PR – public relations
En bärande kommunikationsidé
Kampanjplan
Samarbete med reklambyrå
Viktiga begrepp som bör kunnas
Logotyper och varumärken
Text och typografi
Bilder och färger i trycksammanhang
Trycksaker – papper

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar