Affärsidé

Företagets affärsidé är den plattform utifrån vilket allt annat utgår. Den är vägledande och talar övergripande om hur företaget ska nå sina uppsatta mål. I marknadsplanen utformar företaget inte sin affärsidé, men använder den som bas i det övriga arbetet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

När företaget arbetar med marknadsplanen kanske det kommer fram information som visar möjligheter på en ny marknad. Bestämmer sig företaget för att ta ett nytt steg i utvecklingen, är det ibland så att affärsidén måste omformuleras.

Som nystartat företag, eller på gång att starta, finns en idé. Formulera din affärsidé utifrån den. Nedan får du lite hjälp med detta.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Affärsidén visar på företagets styrka och unika kompetens

I företagets affärsidé beskrivs mot vilken marknad man vänder sig. Vilka behov som företaget tillfredställer genom sina produkter och/eller tjänster. Affärsidén ska framhäva företagets styrka och unika kompetens.

Hos många mindre företag finns inte en nedskriven affärsidé. Den finns dock där – i ägarens huvud. Så länge man är själv går det bra, men behöver företaget personal eller att man börjar samarbeta med andra är det lämpligt att försöka formulera den skriftligt. Det är då lättare för andra att se vad verksamheten går ut på och hur företagets mål ska nås.

Har inte ditt företag en nedskriven affärsidé, använd då följande punkter för att formulera den. När den är formulerad blir det lättare att utforma en bra marknadsplan.

 • Vad är företagets syfte på marknaden? Varför finns man till?
 • På vilken marknad/marknader arbetar företaget? Vilka är kunderna?
 • Vilka behov tillfredställer företaget?
 • Vilka produkter eller tjänster erbjuder företaget som tillfredställer de behoven?
 • Vad är det som gör att kunderna väljer vårt företag framför konkurrenterna?
 • Vilka är de grundläggande lönsamhetsfaktorerna för företaget?

Exempel på ett litet företags affärsidé
S&M Kranbilsservice AB utför transporter med kranförsedda tunga lastbilar. Våra kunder är företag i Sverige som har behov av att transportera särskilt stora och skrymmande produkter till platser utan andra lossningsmöjligheter än våra kranar.

Modell 1

1. Vilket (vilka) är behovet vi ska lösa?

2. Vem är det som har detta behov?

3. Hur kan vi tillfredsställa detta behov?

4. Vilka är våra konkurrensfördelar?

5. Vilka är våra mål (marknadsposition/-er)?

Modell 2

Inom affärsområdet __________ ska vi erbjuda __________ (tjänster/produkter)

till __________ (marknad/kund)

för deras behov av __________ (problemlösning/funktion).

Vår konkurrenskraft baseras på __________ (konkurrensfördelar/unikitet)

och grunden för vår lönsamhet är __________ (intäktsfaktor).

Lite regler man bör följa då affärsidén formuleras.

En affärsidé ska:

 • Motsvara ett marknadsbehov.
 • Vara unik.
 • Uttryckas begripligt.
 • Kunna uttryckas kortfattat d.v.s. i ett par meningar.
 • Ange färdriktningen.
 • Vara operativ.
 • Ge en grund för företagets identitet, företagsprofil.
 • Kännas av alla och genomsyra organisationen.
 • Levas upp till och kontinuerligt följas upp.

Läs mer om:

Marknadsföring
Marknadsplanens olika delar
Nulägesanalys
Vad är vår styrka respektive svaghet?
Kunderna – Vilka är de, var finns marknaden?
Konkurrenterna – vilka är de – deras styrka och svaghet?
Leverantörerna
Distributionen
Omvärlden – vad är det som påverkar vårt företag?
Mål
Strategi
Handlingsplan
Handlingsplan – checklista
Uppföljning

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar