Nulägesanalys

Innan du startar ett företag ska du ha gjort en analys av nuläget som om företaget redan var igång. Har du dragit igång verksamheten utan en bra analys bör du ganska omgående göra en. När du vet hur läget är blir det mycket lättare att ställa upp mål och göra planer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur ser det ut på marknaden just nu för företagets produkter/tjänster? Vilka är våra kunder (tilltänkta kunder) och vilka är våra konkurrenter? Hur fungerar vår distribution? Är våra leverantörer de rätta?

Genom att noga analysera svaren på detta skapas bättre förutsättningar för att kunna svara på frågor av följande typ:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • Vilka möjligheter finns det på den befintliga marknaden?
 • Vilka framtida möjligheter finns det vad avser marknads- utveckling, produktutveckling och/eller tjänsteutveckling?

Beskriver företagets nuläge

Nulägesanalysen är till för att företaget ska skapa sig en så objektiv bild av företagets nuläge som möjligt. Observera ordet OBJEKTIV. Det gäller att vara ärlig i sina bedömningar. Ibland känns det lite motigt att beskriva vad företaget inte är bra på och som det behöver förbättra.

Ibland används ordet situationsanalys istället för nulägesanalys. En situationsanalys används oftast av lite större företag som funnits på marknaden ett antal år. Situationsanalysen görs djupare och innefattar alla funktioner i företaget, till exempel hur personalsituationen ser ut, planerade investeringar i lokaler eller maskiner.

Nulägesanalysen (situationsanalysen) skall beskriva följande:

Företaget

 • Vilket är produktsortimentet/tjänsteutbudet?
 • Resurser när det gäller personal. Kompetensnivå etc.
 • Företagets organisation. Ledning och styrning.
 • Nivån på FoU (forskning och utveckling) samt företagets tekniska resurser.
 • Lokalbehov. Äger eller hyr.
 • Ekonomiska resurser. Företagets möjlighet till finansiering (finansiell styrka). Hur mycket pengar har företaget tillgängligt för till exempel marknadsföring?

  detta hjälper till för att få fram
 • Företagets styrka och svaghet i förhållande till konkurrenterna.

Affärsmiljön

 • Vilka är våra kunder? Vem är det som handlar av oss idag?
 • Vilken marknad och vilka segmentexisterar idag?
 • Vilka är konkurrenterna just nu?
 • Vilka substitutionsprodukter (ersättningsprodukter) finns på marknaden?
 • Hur är företagen positionerade på marknaden?
 • Vilka leverantörer finns att tillgå? Företagets relation till nuvarande leverantörer.
 • Hur sker distributionen idag?Vilka försäljningskanaler används?

  detta hjälper till för att få fram
 • Företagets möjligheter och vilka hot som finns.

Omvärlden

 • Vilka trender är starka och hur påverkas företaget av dem.
 • Bedömning av konjunkturen.
 • Vad som händer i branschen, t.ex. köp och sammanslagningar mellan konkurrenter.
 • Teknisk utveckling.
 • Politiska beslut som kan påverka, t.ex. lagändringar.
 • Lokala politiska beslut om t.ex. vägsträckningar, etablering av köpcentra.
 • Andra faktorer i omvärlden som kan påverka vårt företag positivt eller negativt.

detta hjälper till för att få fram

 • Företagets möjligheter och vilka hot som finns.

Naturligtvis är det skillnad i arbetsinsats om företaget har funnits på marknaden en tid eller om företaget är nystartat. Ibland kan det vara bra att ”låtsas” att företaget är nystartat och låta analysen ”ta ut svängarna” istället för att följa upp på rutin.

För ett litet företag (kanske bara en person) är faktisk punkterna ovan även aktuella. Nulägesanalysen kan t.ex. visa att ett hot mot företaget är att det just består av för lite personal.

Läs mer om:

Marknadsföring
Marknadsplanens olika delar
Affärsidé
Vad är vår styrka respektive svaghet?
Kunderna – Vilka är de, var finns marknaden?
Konkurrenterna – vilka är de – deras styrka och svaghet?
Leverantörerna
Distributionen
Omvärlden – vad är det som påverkar vårt företag?
Mål
Strategi
Handlingsplan
Handlingsplan – checklista
Uppföljning

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar