Handlingsplan – checklista

Har du gjort detta? Fler punkter tillkommer om du skall starta ett AB.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Detta är ingen uttömmande checklista utan bara en sammanställning över viktiga punkter inför en företagsstart.

  Ja Nej
Har du gjort en affärsplan?
Har du gjort en marknadsundersökning?
Har du bestämt företagsform för verksamheten?
Har du registrerat företaget hos Bolagsverket?
Har du lämnat in en ”Starta Eget ansökan”?
Har du undersökt dina finansieringsmöjligheter?
Har du tagit reda på om det krävs några tillstånd?
Har du tagit reda på vad som händer med din a-kassa?
Har du kontaktat försäkringskassan när det
gäller beräkningsunderlag för ”lön”?
Har du lämnat in en Skatte- och Avgiftsanmälan
för att få en F-skattsedel?
Har du kontaktat någon hyresvärd om lokal?
Har du varit i kontakt med blivande leverantörer?
Har du skrivit ett kompanjonavtal/aktieägaravtal?
Har du talat med något försäkringsbolag?
Har du kontaktat någon i din blivande bransch?
Har du skaffat plus- och/eller bankgiro?
Har du gjort en preliminär skatteberäkning?
Har du kontaktat några tänkbara kunder?

Läs mer om:

Marknadsföring
Marknadsplanens olika delar
Affärsidé
Nulägesanalys
Vad är vår styrka respektive svaghet?
Kunderna – Vilka är de, var finns marknaden?
Konkurrenterna – vilka är de – deras styrka och svaghet?
Leverantörerna
Distributionen
Omvärlden – vad är det som påverkar vårt företag?
Mål
Strategi
Handlingsplan
Uppföljning

 

Lämna en kommentar