Strategi

De strategiska beslut företaget tar ska vara långsiktiga och gälla för flera år. Vi kan säga att det handlar om företagets långsiktiga agerande på marknaden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
 • Vilken prispolitik ska företaget föra?
 • Hur ska produktsortimentet vara utformat?
 • Vilka tjänster ska erbjudas?
 • Ska företaget sälja direkt till kund eller via någon mellanhand?
 • Den reklam du gör, hur ska den uppfattas och påverka?

Grunden för allt är företagets affärsidé. Utifrån den bestämmer man hur företagets marknadsföringskoncept ska utformas. Det gäller att fokusera på marknadens behov, kundnyttan, kundtillfredsställelse med mera.

Exempel på olika strategier

Strategierna visar på företagets viljeinriktning. Därför bör man undvika att på något sätt kvantifiera eller målformulera dessa.

Om företaget i sin strategi slagit fast att man ska satsa på en ”premiumlinje”, t.ex. dyra bilar, är det viktigt att allt arbete samverkar mot detta. Företaget säljer inte en dyr bil utan kvalité, komfort, status med mera. Produkten måste motsvara priset och marknadsföringen måste också motsvara den image som företaget vill skapa.

Här följer exempel på några av de vanligaste strategibegreppen som används.

Marknadsstrategi

 • företaget koncentrerar sig på ett produktsegment och/eller marknadssegment
 • företaget gör en produktspecialisering som innebär att man täcker fler marknader med samma produkt
 • företaget gör en marknadsspecialisering vilket innebär att man tillgodoser en marknad med flera produkter
 • företaget gör selektiv specialisering som innebär att man arbetar på några produkt-/marknadssegment eller företaget arbetar heltäckande d.v.s. man bearbetar alla marknader med alla produkter

Prisstrategi

 • företaget väljer en högprislinje
 • företaget väljer en lågprislinje
 • företaget väljer en differentierad prissättning

Sortimentsstrategi

 • företaget väljer ett brett utbud av produkter (t.ex. stormarknader)
 • företaget väljer ett smalt men djupare sortiment (t.ex. fackbutik)
 • företaget väljer att kombinera produkt och tjänst i ett paket

Produktstrategi

 • företaget väljer nivå på produkten eller tjänstens kvalité
 • företaget väljer nivå på serviceutbudets omfattning
 • företaget väljer att leda utvecklingen inom området genom satsning på forskning
 • företaget väljer att förbättra det som existerar på marknaden
 • företaget väljer att producera ”stapelvaror” eller ”standardtjänster”

Distributionsstrategi

 • företaget når sina kunder via grossister
 • företaget når sina kunder via detaljister
 • företaget når sina kunder via egen säljkår
 • företaget når sina kunder genom agenter
 • företaget når sina kunder via postorder
 • företaget når sina kunder via Internet

Tillväxtstrategi

 • produktutveckling, det vill säga företaget växer genom att utveckla nya produkter på den befintliga marknaden
 • marknadspenetration, innebär att företaget satsar på att öka sin marknadsandel på befintlig marknad och med befintliga produkter
 • marknadsutveckling, innebär att företaget söker nya marknader för sina befintliga produkter

Personalstrategi

 • företaget väljer att vidareutveckla personalen
 • företaget väljer att rekrytera färdigutbildade
 • företaget väljer att betala hög lön i kombination med andra förmåner för att rekrytera de bästa ”hjärnorna”

Reklamstrategi

 • företaget väljer massiv annonsering via många kanaler
 • företaget väljer enbart direktmarknadsföring
 • företaget väljer att långsamt bygga upp goda affärskontakter genom selektiv bearbetning av nyckelpersoner
 • företaget väljer att enbart marknadsföra sig via Internet

Läs mer om:

Marknadsföring
Marknadsplanens olika delar
Affärsidé
Nulägesanalys
Vad är vår styrka respektive svaghet?
Kunderna – Vilka är de, var finns marknaden?
Konkurrenterna – vilka är de – deras styrka och svaghet?
Leverantörerna
Distributionen
Omvärlden – vad är det som påverkar vårt företag?
Mål
Handlingsplan
Handlingsplan – checklista
Uppföljning

 

Lämna en kommentar