Följande frågor är till för att få dig att fundera och se om det finns förbättringar och/eller förändringar som bör göras utifrån ett ekonomisk perspektiv.

 • Följer butiken försäljning det budgeterade resultatet?
   
 • Finns det beredskap om större förändringar måste tas till för att resultatet ska bli godtagbart?
   
 • Finns det ett användbart system för att kontrollera pengaflödet?
   
 • Är butiken tillräckligt kapitalstarkt?
   
 • Hur ser lånebilden ut? Vilka kreditmöjligheter finns?
   
 • Sker inköp vid ett fåtal gånger under året? Går det att köpa oftare för att minska lagerhållningen?
   
 • Finns det en investeringsplan?
   
 • Vilka möjligheter finns för att öka varornas omsättningshastighet?
   
 • Hur ofta görs ekonomirapporter? Varje månad?
   
 • Är rapporterna uppbyggda på ett sådant sätt att all viktig information är tydliggjord?
   
 • Vilka utgifter har butiken bäst kontroll över? Vilka har man sämst kontroll över?
   
 • På vilket sätt kan utgifterna tydliggöras och finns det utgifter som inte är nödvändiga för butikens verksamhet?
   
 • Går det att se trender och tendenser genom att studera butikens ekonomirapporter?
   
 • Hur hanteras kontanter?
   
 • Separeras kontantförsäljning från kreditförsäljning?
   
 • Är rabatter som ges nödvändiga för försäljningen?
   
 • Hur mycket måste försäljningen öka för att en rabatt på 20 % ska generera oförändrad bruttomarginal?
   
 • Finns det möjligheter att höja bruttomarginalen på vissa varor eller varugrupper?
   
 • Har butiken "rätt" öppettider? Är intäkterna på förmiddagen så stora att de motiverar ett öppethållande?
   
 • Hur förändrar en ändring i öppettider storleken och kostnaden för personalstyrkan?
   
 • Ger butikens försäljningsstatistik tillräckligt bra underlag för att välgrundade beslut ska kunna fattas?
   
 • Går det att bryta ned försäljningsstatistiken i varugrupper och/eller till enskilda produkter?
   
 • Går det att få reda på butikens lagerstatus utan en fysisk inventering?

 
Läs mer om:

Butik - kundanalys
Butik - konkurrentanalys
Butik - leverantörsanalys
Butik - prissättning
Butik - marknadsföring
Butik - annonsering
Butik - ledningsfrågor
Butik - prisinformation
Skydd mot rån i handeln