Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som en arbetsgivare betalar in till staten för sina anställda.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Personer som förvärvsarbetar i Sverige är försäkrade för arbetsbaserade social- försäkringsförmåner. Inget krav på svenskt medborgarskap eller bosättning i landet krävs – utan gäller i princip alla. Den som betalar ut ersättningen för arbetet ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. 

Med arbete i Sverige räknas även arbete ombord på ett svenskt handelsfartyg eller utsändning till annat länd på begränsad tid.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Arbetsgivaravgiften räknas fram genom ett procentuellt pålägg på bruttolönen. I bruttolönen inkluderas eventuella skattepliktiga förmåner. 

Om företaget har skattskyldig som fyllt 65 år före verksamhetsårets början betalas ingen arbetsgivaravgift utan istället särskild löneskatt. 

De ingående socialavgifterna är:

  2016   2017
Ålderspensionsavgift 10,21 %   10,21 %
Efterlevandepension 1,17 %   0,70 %
Sjukförsäkringsavgift 4,85 %   4,35 %
Arbetsskadeavgift 0,30 %   0,20 %
Föräldraförsäkring 2,60 %   2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %   2,64 %
Allmän löneavgift 9,65 %   10,72 %
Summa 31,42 %   31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.

För anställda som är födda 1938 -1951 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.

För ett företag med anställda består kostnaden för arbetskraften av lön och andra ersättningar, arbetsgivaravgifter och avgifter till försäkringar som är beslutade genom kollektivavtal t ex AMF.

Till kontant lön räknas förutom tidlön bland annat följande kontantförmåner:

 • ackordsersättning
 • ackordskompensation
 • avgångsvederlag
 • avlöningsutjämning
 • bidrag från arbetsgivaren till bostadskostnader
 • bonus
 • driftstillägg
 • felräkningspengar
 • färdtidsersättning
 • ersättning för förlorad arbetsförtjänst
 • gratifikation
 • havandeskapslön
 • helgdagslön/-ersättning
 • ersättning för hemresor
 • jour- och beredskapsersättning
 • kallortstillägg
 • kontrollrondsersättning
 • kostersättning (då fri kost utbyts mot kontanter)
 • arbetstagarens kostnader för mätningsavgift
 • obekvämhetstillägg
 • permitteringslön
 • provision
 • repetitionsövningsbidrag och annan ersättning från arbetsgivare under militärtjänst
 • reseersättning för resor till och från arbetet (gäller dock ej de reskost- nadsbidrag vid dagliga resor som enligt avtal betalas till vissa anställda inom bl.a. byggnads-, måleri- och rörbranscherna som har tjänstestället i bostaden, till den del ersättningen inte överstiger avdragsgilla belopp)
 • restidsersättning
 • sammanträdesarvode
 • semesterersättning
 • semesterlön
 • sjuklön
 • skifttillägg
 • tantiem
 • ”traktamente” på vanliga verksamhetsorten samt utan samband med övernattning
 • vikariatsersättning
 • vinstandel (från annan än vinstandelsstiftelse)
 • vänteersättning
 • ersättning för ökade levnadskostnader i samband med tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • övertidsersättning
   

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

Det nya skatteförfarandet från 1 januari 2012
F-skatt och egenavgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Styrning av trafik på internet
Kulturarbetare med egen verksamhet
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknadshandel
Beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
Belopp och procent – inkomstår 2017

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar