Uppdaterades:

De produkter som släpps ut på EU:s marknad ska vara säkra att använda. Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för produktsäkerhet.

Uppdaterades:

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger den immateriella rätten till sin produkt. Om någon annan börjar tillverka och sälja likadana eller liknande produkter bryter det företaget mot immaterialrätten.

Uppdaterades:

När du importerar skor är det viktigt att du klassificerar din vara på rätt varukod eftersom varukoden styr vilka regler som gäller för varan.

Uppdaterades:

När du ska importera kött till Sverige behöver du bland annat tänka på tillstånd, licenser, registrering, veterinärkontroller och andra myndigheters regler.

Uppdaterades:

Livsmedel är varor som är avsedda att ätas eller drickas av människor. Import av livsmedel omges av många EU-gemensamma regler och det är flera myndigheter i Sverige som tillsammans ansvarar för regelverket.

Uppdaterades:

Vissa varor importeras mer än andra varor, till exempel ekologiska produkter, kläder, skor, kosttillskott och livsmedel. Här får du veta vilka särskilda regler som gäller för olika vanliga varor.