Företag som säljer produkter eller tjänster till andra företag har kanske bara ett fåtal kunder på hela marknaden, medan företag som vänder sig direkt mot konsumenter kanske t.o.m. måste dela upp sin marknad i flera delmarknader.

Här beskrivs på ett objektivt sätt konkurrenterna på marknaden, i alla fall de som är huvudkonkurrenter. De gäller att beskriva deras likheter och olikheter gentemot det egna företaget.

Någon måste övertyga kunden att det är just er produkt eller tjänst som han skall köpa. Denna säljorganisation kan vara mer eller mindre definierad, från ägaren i ett litet företag till en stora säljkårer. Beskriv hur företagets säljorganisation är uppbyggd och hur försäljningsarbetet fungerar.

Beskriv företagets bransch, marknad, och vilka viktiga faktorer det är som påverkar utvecklingen. Var i livscykeln befinner sig branschen, är den mogen eller är det en relativt ny bransch såsom IT?

Grunden för företagets verksamhet ligger i de produkter och/eller tjänster som företaget presterar. Beskriv produkterna/tjänsterna på ett sådant sätt att läsaren får en bra bild av nuläget, hur dessa förhåller sig i en jämförelse med konkurrenterna, och vilka substitut som finns på marknaden.

Här beskrivs företagets övergripande organisation. Är företaget en koncern (består av flera juridiska enheter)? Börja beskrivningen utav denna koncernstruktur.

Vilka är det som styr företaget? Beskriv personerna i ledningsgruppen, komplettera gärna med ett organisationsschema.

Vem äger företaget - en eller flera? Finns det kompanjonavtal eller aktieägaravtal som reglerar förhållandet mellan ägarna?

Beskriv på ett objektivt sätt den historiska bakgrund som företaget har och nuläget. Viktiga delar är, om grundarna, hur produkter/tjänster utvecklats, den ekonomiska utvecklingen, kort om marknadens utveckling och problem som funnits.

Företagets affärsidé är den plattform utifrån vilket allt annat utgår. Den är vägledande och talar övergripande om hur företaget skall nå sina uppsatta mål.