12. Företagsformer, registrering – introduktion

Enskild Firma är den vanligaste och enklaste formen av företag. Skulle du vilja starta tillsammans med någon/några andra är Handelsbolag (HB) en bra form. Ett Aktiebolag (AB) bildas av en eller flera personer och kräver en insats, ett aktiekapital, på minst 50 000 kronor. För att ta tillvara medlemmars intressen finns möjligheten att starta en Ekonomisk Förening.  

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Företagsformer

Innan du väljer under vilken företagsform du vill driva ditt företag, finns det vissa krav som måste vara uppfyllda för att du ska få driva näringsverksamhet. Du och dina eventuella kompanjoner (s.k. fysiska personer) måste försäkra i er anmälan att ni inte är försatta i konkurs eller att ni har förmyndare. För att bilda ett aktiebolag är kravet att du/ni bor inom EU. 

Det finns två viktiga begrepp som man måste förstå och det är fysisk respektive juridisk person. 

En fysisk person är helt enkelt en vanlig person som man säger är rättskapabel, det vill säga hon/han får träffa avtal, kan vara part i en rättegång, kan ha både skulder och tillgångar. Kort sagt, personen ifråga kan ta ansvar och svara för sig själv.

En juridisk person är också rättskapabel, men en juridisk person är ett företag, en förening etc. Det är alltså företaget som träffar avtal, kan vara part i en rättegång, kan ha skulder och äga tillgångar. Föra att kunna genomföra detta företräds företaget av människor.

Här följer dock en kort sammanfattning över skillnaden mellan de tre vanligaste formerna som brukar användas.

Enskild firma: 

 • Endast en ägare. Företaget är inte en juridisk person utan ägaren är obegränsat personligt ansvarig. 
   
 • Ägaren deklarerar för inkomst av näringsverksamhet. Hela vinsten beskattas.
   
 • Företagsnamnet skyddas bara inom det egna länet. 
   

Handelsbolag:

 • Två eller flera ägare. Företaget är en juridisk person men ägarna är solidariskt obegränsat personligt ansvariga. Med detta menas att en fordringsägare kan kräva vem som helst av ägarna på hela skulden. Oftast den som har den starkaste personliga ekonomin. 
   
 • Ägarna deklarerar för inkomst av näringsverksamhet. Varje delägare beskattas för sin del av vinsten. Hur stor vars och ens vinstandel är beror på vad som skrivits i ett kompanjonavtal.
   
 • Företagsnamnet skyddas bara inom det egna länet. 
   

Aktiebolag (finns både privata och publika – här pratar vi om privata):

 • En eller flera ägare. Det personliga ansvaret sträcker sig till de 50 000 kr som satts in som aktiekapital. Eventuella borgensåtagande som tagits för företagets lån är man dock personligt ansvarig för.
   
 • Aktiebolaget beskattas med 26.3 % av vinsten (Inkomstskatten har sänkts från och med den 1 januari 2009 från 28 % till 26,3 %). De delägare som arbetar i företaget får lön. Vinst kan också tas ut som aktieutdelning. Det finns särskilda regler när det gäller beskattning av aktieutdelning i fåmansföretag.
   
 • Företagsnamnet är skyddat i hela landet.
   

Registrering

När du valt under vilken juridisk form du skall driva ditt företag är det dags att registrera det hos Bolagsverket, www.bolagsverket.se. Att registrera ett handelsbolag eller enskild firma är inte alls svårt.

Glöm inte att betala registreringsavgiften samtidigt som du skickar in ansökan. Är inte den betald så gör Bolagsverket ingenting.

OBS! Det är inget krav på att en enskild firma ska registreras – men vill du skydda ditt namn är det lämpligt. 

Ska du/ni registrera ett Aktiebolag krävs en hel del handlingar. Det är inte särskilt svårt men det är lätt att något kan bli fel. Ta gärna hjälp av någon som kan.
 

Varumärke

Ett alternativ att skydda sitt företagsnamn är att registrera det som ett varumärke.

Vidare till: 12. Arbetsuppgifter och 12. Kunskapstest
   

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar